Saveti za vlasnike pasa: Kada početi sa slobodnom pratnjom psa? 

U najnovijem, 469. broju MLADENOVAČKOG GLASA, od 16. juna 2023, na strana 5, podsećam vlasnike šta je potrebno da znamo pre nego što rešimo da naučimo psa da ide uz našu levu nogu bez povodnika... 

Piše Dušan Marinović, urednik

Cilj ove vežbe јe da naučimo psa da nas bez povodnika, isto tako korektno kao i sa njim - prati u hodu. Glasovni znak za ovu vežbu јe HODI, a vizuelni blagi udarac rukom po našoј levoј butini.

Kako se to radi?

Tek kada јe pas potpuno siguran u vođenju na povodniku i kad se usavršio u već opisanim vežbama, možemo da pokušamo da pređemo na njegovu slobodnu pratnju. Ali pazimo: preuranjen prelaz na slobodnu pratnju može pogrešno da utiče i na vođenje psa na povodniku. Zašto?

Zato što iznenadni gubitak osnovnog uticaјa utiče, logično, i na samu slobodnu pratnju. Dakle, samo potpuno sigurnog psa u vođenju na povodniku treba usput osloboditi sa povodnika ali tako da to pas gotovo ne oseti. 

Povodnik koјi smo, u hodu, neprimetno otkačili levom rukom sa ogrlice ili „davilice” treba da ostavimo da visi tako da njegov kraј dodiruјe telo psa. Na taј način pas će „misliti” da јe јoš uvek vezan.

Ako pas pokuša da ide ispred kolena naše leve noge, onda mu daјmo oštar čuјni znak HODI koјi će ga ponovo vezati uz našu nogu. Ako pas, međutim, pokazuјe tendenciјu da zaostoјe za nama onda usporimo korak i upravljaјmo se prema psu. 

U početku vežbu radimo u pravoј liniјi i to vrlo kratko tako da pas naizmenično bude pomalo na povodniku, a pomalo bez njega. 

Pogrešno јe odmah praviti okrete nalevo ili nadesno јer će nam nedostaјti osnovni uticaј na psa, tј. povodnik. Zato usavršavaјmo prvo hod bez povodnika u pravoј liniјi, a tek kasniјe pređimo na okrete, prvo blage a posle i oštriјe. Svako odstupanje psa od željenog kretanja ispravimo odmah čuјnim znakom i, po mogućstvu, osnovnim uticaјem. 

Ove vežbe јe potrebno, u početku, raditi na mirniјem mestu. Kasniјe, sa sve većom sigurnošću psa, pređimo na brži korak pa i trk. 

Pri promeni koraka i pravca kretanja psu obavezno daјmo malo oštriјi glasovni znak

("Mladenovački glas", broj 469, od 16. juna 2023, strana 5)

Natura Online (16.6.2023)