Kako do isplative proizvodnje struje za sopstvene potrebe? 

• Za instalaciju solarne elektrane nije potrebna ni jedna građevinska dozvola za izgradnju, ali je neophodna zadovoljavajuće stanje unutrašnjih elektro-instalacija i kutije sa osiguračima, ispravno uzemljenje kuće i gromobranske instalacije, stabilna krovna konstrukcija kao i da je kuća legalizovana ili u procesu legalizacije, istakao je Branko Živković gost prve epizode podkasta ELEKTRIFIKACIJA 2.0 koji je pokrenuo Centar za unapređenje životne sredine...

Izvor: Centar za unapređenje životne sredine

Nakon toga se razmatra potrošnja u domaćinstvu, trenutna i planirana u budućnosti, i orijentacija krova. Tek tada se pristupa izračunavanju potrebne veličine solarne elektrane. Upravo zbog toga je svako domaćinstvo „slučaj“ za sebe, i ni jednoj solarnoj elektrani se ne može pristupiti kroz šablonski sistem ili kroz pakete određene snage.

Prozjumer, status i značenje

Biti prozjumer, odnosno, kupac-proizvođač u srpskom zakonodavstvu, znači da na sopstveni krov možemo da instaliramo solarnu elektranu i proizvodimo električnu energiju. Tako proizvedenu električnu energiju direktno trošimo za sopstvene potrebe, a sve viškove koji nastanu prebacujemo u elektrodistributivni sistem koji posmatramo kao neku vrstu virtualne baterije, i povlačimo ih u trenucima kada nam je potrošnja veća od proizvodnje. Na taj način se kupci-proizvođači posmatraju kao neko ko daje i uzima struju.

- Imate solarni sistem ili hoćete da instalirate solarni sistem, recimo od 5 kW. Taj sistem proizvodi oko 4 kW na sat, to znači da biste morali da potrošite svu energiju u datom momentu kada je proizvedena, a to naravno nje često moguće. Zahvaljujući tome što imate status kupac-proizvođač, vi ćete višak vratiti u mrežu, a onda ćete biti u mogućnosti da koristite struju onda kada vama treba. U suprotnom bi trebalo da imate svoje baterije, koje su trenutno neisplativa investicija. S obzirom na to da period obračuna počinje 1. aprila, a završava se 31. marta, veoma je važno da se izbegnu viškovi, jer su onda ti viškovi besplatno predati u elektrodistributivni sistem, trenutno, bez mogućnosti nadoknade – slikovito je objasnio Branko Živković.

Cene elektrane, komponente i rokovi garancije 

- U zavisnosti od veličine sistema zavisi i cena solarne elektrane. Što je veća elektrana, to je niža cena po instalisanom kilovatu snage. Trenutno se cena kreće u rasponu od 1.000 do 1.200 evra po kilovatu. Tu naravno pričamo o sistemu „ključ u ruke“ i to podrazumeva i vođenje procedure priključenja na mrežu i zasnivanja statusa „kupac-proizvođač - naveo je Živković.

 - Solarne elektrane se sastoje od dve glavne komponente - paneli i pretvarač. Solarni paneli su pasivna investicija, ne zahtevaju neko specijalno održavanje, ne kvare se, imaju rok garancije od 15 godina na kompletan proizvod i 25 godina je garancija je na izlaznu snagu. Pretvarači se mogu pokvariti, dešava se, to jeste i jedini deo koji može da se pokvari, i zato je važno birati ove uređaje sa najdužom garancijom. Tako znate da je proizvođač ponudio kvalitetan proizvod, pogotovo ako je spreman da omogući garanciju dužu od 10 godina - dodao je Živković i zaključio:

- Samo postavljanje panela ne traje dugo, za manje sisteme, od 5 kW do 10 kW, potrebno je jedan do dva dana. Sam postupak priključenja na mrežu varira i najviše zavisi od distributivnog područja, ali da, prema njegovom iskustvu, traje najduže mesec dana.

- Sada su procedure optimizovane i ako je sva dokumentacija uredna, priključenje je rutinska stvar - rekao je Živković.

Sopstvena potrošnja ubrzava povraćaj investicije

Sopstvena potrošnja je ona potrošnja električne energije koju direktno ostvarite iz trenutne sopstvene proizvodnje i ta struja se „ne vidi“ na računu koji dobijate od EPS-a. To ste proizveli i potrošili pre nego što je struja prošla kroz dvosmerno brojilo i to jeste glavna ideja instituta „kupac-proizvođač“.

- Kada pričamo o solarnim sistemima, fokus je samo na višoj tarifi. Pre toga, uvek smo se trudili da trošimo što više struje u nižoj tarifi. Međutim, kada imate solarni sistem treba da se fokusirate da potrošite što više struje u višoj tarifi zato što solarna elektrana proizvodi struju u toku dana. Samim tim, direktno trošite struju koju ste proizveli i smanjujete količinu viškova koji se predaju u elektrodistributivni sistem. Tako činite da vam se elektrana što brže isplati i izbegnete dodatno finansijsko opterećenje na viškovima koje povlačite iz mreže - ukazao je Branko Živković.

Prva epizoda podkasta je dostupna na https://youtu.be/gvv07sHjsBQ

Natura Online (21.7.2023)