ZAŠTITA BILJA

Pesticidi - kako ih koristiti?

Zbog stalnog straha od trovanja ili zagađivanja okoline, vrlo često izbegavamo upotrebu pesticida u zaštiti našeg bilja. Međutim, njihovom pravilnom upotrebom, naročito pravilnim doziranjem i čuvanjem, uspešno se možemo boriti protiv štetočina i bolesti bilja bez straha od zagađenja naše životne sredine. Naravno, kad god je to moguće, koristimo prirodna sredstva…

Piše Slavica Tanasić, dipl. ing

Pesticidi su hemijska sredstva koja služe za uništavanje parazita, uzročnika bolesti biIjaka, biljnih štetočina i korova. Prema nameni dele se na:

  • Insekticide - za suzbijanje štetnih insekata,
  • Fungicide - za suzbijanje štetnih gljivičnih oboljenja,
  • Akaricide - za suzbijanje grinja i paukova,
  • Herbicide - za uništavanje korova.

To su najvažnije grupe pesticida pa, iako se stalno plašimo da ih koristimo zbog trovanja i zagađivanja okoline, pravilnom upotrebom, naročito doziranjem i čuvanjem, uspešno se možemo boriti protiv štetočina i bolesti bez straha od zagađenja životne sredine. Naravno, kad god je to moguće, koristimo prirodna sredstva kao što je odvar koprive i slično.

Priprema i određivanje potrebnih količina

Priprema sredstava za suzbijanje bolesti štetočina biljaka je jedna od najvažnijih radnji u zaštiti biljaka jer zahteva tačnost i opreznost zbog otrovnosti. Od pravilne pripreme zavisi hoće li se postići željeni rezultati.

Sva hemijska sredstva koja se koriste prska­njem i raspršivanjem moraju se pre upotrebe razrediti u vodi do određene koncentracije. Sredstva u vidu prašiva, koja se koriste za zaprašivanje, primenjuju se u onom obliku u kojem se nabavljaju.

Koncentracija primene pojedinih sredstava je različita i ona je obično kod većine vrlo niska. Zato je vrlo važno napraviti tačnu koncentraciju, jer samo tako postižemo željeni rezultat prilikom pojedinih tretiranja.

Znači, prilikom pripreme sredstva potrebno je tačno odrediti količinu sredstva za određenu količinu vode. Ukoliko želimo koncentraciju 0,1 %, treba da izmerimo 1 mililitar (ml), 1 gram (g) ili 1 centimetar kubni (ccm) sredstva na - jedan litar vode. Da bi bilo jasnije, evo nekoliko primera proračunavanja količine hemijskih sredstava za određene koncentracije rastvora:

Tečna sredstva se odmeravaju malim staklenim ili plastičnim menzurama (staklena posuda sa ugraviranim merama ml ili ccm). Ukoliko njih nemamo možemo se poslužiti plastičnim špricevi­ma za injekcije. Sredstva u obliku praška se odmer­avaju preciznim vagama (npr. vaga za pisma).

Pakovanje i način čuvanja

Poslednjih godina svuda se u svetu preparati za zaštitu bilja pakuju u ampulama koje su dovojne za 10 litara vode. Namenjene su za kućnu upotrebu i vrt i nije ih potrebno razmeravati. Nažalost, kod nas su još uvek u upotrebi velika pakovanja, a kada se naiđe na malo pakovanje (50 g ili ml) to je - prava sreća.

Kada god je to moguće kupujte što manja pakovanja i u skladu sa potrebama. Pesticidi imaju rok upotrebe najčešće dve, ponekad tri, a vrlo retko pet godina (to, naravno, važi za dobro zatvorena i čuvana pakovanja). Ako je istekao rok, postoji mogućnost da preparat izgubi snagu delovanja, ali to ne mora da bude pravilo.

zastita-bilja2

Posebnu pažnju treba obratiti na način čuvanja. Pesticidi se čuvaju u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj, u suvim i mračnim prostorijama. Uvek pažjivo pročitajte uputstvo koje ćete dobiti uz svaki preparat koji kupujete.

Potrošnja i promet pesticidima su regulisani strogim zakonskim propisima.

(Iz časopisa "Cvetna bašta", Vrtni centar - Hortus)

Natura broj 8 (avgust 1996)

Natura Online (8.9.2009)