KRTOLASTO POVRĆE

Čudesni južnoamerički krompiri

juznoamricki-krompir

Nomadska indijanska plemena na centralnom Andskom pla­tou skupljala su krtole divljeg krompira 6.000 godina pre Hrista da bi se kasnije bavile uzgajanjem krompira stvorivši od njega osnovnu sirovinu i namirnicu velike civilizacije Inka...

Tekst i crtež: Mile Stojilović, boilog

Danas andski zemljoradnici gaje tri do pet hiljada varijateta i sorti koje pripadaju osam vrsti krompira. U muzeju u Peruu čuvaja se više od 13.000 podvrsta varijeteta u formi krompira. Neke vrste krompira su značajne za selekcionarstvo. To su:

  • Solanum acoule koja izdržava mraz i do minus 7 stepeni Celzijusovih
  • Solanum demissum koja je otporna na trulež i mraz,
  • Solanum bukasovil je veoma otporna na sušu i
  • Solanum phureja je veoma bogata belančevinama.

Neke forme se gaje iz semena. Njihov plod je zelena dvodelna bobica koja miriše na ananas ili šumsku jagodu i izvrsnog su ukusa.

Pojedine sorte mogu da obrazuju male zelenkaste krtole i nad zemljom u pazuhu listova.

Jedna vrsta divljeg bolivijskog krompira ima sićušne dlake na lišću koje luči lepljivu smolastu materiju u kojoj se biljne vaši i drugi insekti lepe i uginu. U Britaniji je ovaj divlji bolivijski krompir ukršten sa poznatom britanskom sortom "Longland kraun" i dobijen je hibrid koji je otporan na biljne vaši i virusne bolesti koje vaši prenose.

Južnoameričke vrste krompira, koje se odlikuju otpornošću prema mrazu, suši, bolestima i štetočinama i bogatstvom belančevina i skroba, selekcionari koriste za ukrštanje sa poznatim sortama krompira (Solanum tuberossum) kako bi dobili - otporne i kvalitetne hibride.

(Iz knjige "Neobično i ređe voće i povrće")

Natura broj 6-7 (jul 1996)

Natura Online (10.7.2009)