POVRTARSTVO

Kalemljeni paradajz sa dva korena

kalemljenje-paradajza

Kalemljeni paradajz daje nekoliko puta veći prinos jer dva korena hrane jedno stablo i plodove na njemu. Probajte, uverićete se...

Tekst i crtež: Mile Stojilović, boilog

Veći prinos, bolji kvalitet plodova i veća otpornost paradajza može se postići kalemljenjem.

Kako se kalemi paradajz?

Najpre treba odnegovati dve sadnice paradajza u nekoj posudi. Sadnice treba da budu ujednačene visine i debijine (prečnik stabla treba da bude oko 3,5 mm). Kalemi se veoma oštrim i čistim nožem ili žiletom.

Crtež prikazuje kako se odseca stablo jedne biljke i kako se pravi usek na stablu druge (usek treba da bude dug oko 12 mm, ali po dubini ne sme premašiti prečnik stabla).

Posle odstranjivanja lišća koje smeta dve sadnice se vezuju na mestu kalemljenja platnenim zavojem. Dok traje period srastanja biljke treba češće zalivati. Posle srastanja kalemljeni paradajz se presađuje u baštu i neguje kao običan paradajz.

Kalemljeni paradajz daje nekoliko puta veći prinos jer dva korena hrane jedno stablo i plodove na njemu. Probajte, uverićete se...

(Iz knjige "Neobično i ređe voće i povrće")

Natura broj 5 (jun 1996)

Natura Online (8.8.2009)