Nacionalna konferencija: učešće javnosti u zaštiti prirode

3za02

U Ustanovi kulture od nacionalnog značaja "Guarnerius" u Beogradu održana je Nacionalna konferencija "Učešće javnosti u zaštiti prirode" kojoj je prisustvovalo oko stotinu predstavnika vladinog i nevladinog sektora. Konferenciju su organizovali Mladi istraživači Srbije, Eko centar i Centar za inovativne aktivnosti u okviru projekta "Zainteresovani za održivost zaštićenih područja"...

Tekst i fotografije: Dušan Marinović, urednik Nature Online

3za01

Na nacionalnoj konferenciji koju su organizovali 11. februara 2014. Mladi istraživači Srbije, Eko centar i Centar za inovativne aktivnosti okupili su se brojni zaštitari prirode, kako iz vladinog tako i nevladinog sektora.

Predsedavajuće konferencije, Tanja Petrović (Mladi istraživači Srbije) i Duška Dimović (WWF, direktorka programa za Srbiju) nagovestile su, na početku, zanimljivu diskusiju koja se najpre odvijala plenarno, a potom u tri tematske grupe.

3za04 

Tema ovogodišnje nacionalne konferencije bilo je učešće javnosti u zaštiti prirode. Prisutni su mogli da čuju od predstavnika Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine šta konkretno donose međunarodni propisi na ovu temu i gde smo mi, kao država, u tome, u kojoj meri je učešće javnosti preduslov efikasnog sistema zaštite prirode, kakvo je stanje, sa svim svojim izazovima, u Srbiji po ovom pitanju i kako brojne nevladine organizacije i udruženja, kao i volonteri mogu da pomognu u ovom ozbiljnom poslu.

3za03

Tokom diskusije, čulo se i nekoliko veoma zanimljjvih i inspirativnih ideja i razmišljanja iz prakse zaštite prirode što je pokazalo da i ovde, između normativnog i životnog – postoje razlike koje, ponekad, nije lako prevazići pa je upravo i zbog toga potrebno dodatno raditi na razvijanju svesti kod običnog naroda o značaju zaštite prirode. U tom smislu malo čudi što pitanju informisanja i ulozi medija, u celoj ovoj priči, na konferenciji nije bilo više reči, pogotovu ako se zna da bez aktivnije uloga medija nije moguće napraviti značajnije pomake u oblasti zaštite prirode.

Rad je potom nastavljen u tri tematske grupe koje su se bavile modelima saradnje zainteresovanih strana u zaštiti prirode, preporukama za unapređenje legislative za zaštitu prirode na lokalnom nivou i rodnoj ravnopravnosti i zaštiti prirode.

3za05

Kao što je uobičajena praksa, na kraju konferencije, predstavljeni su rezultati rada po grupama i usvojeni zaključci prema kojima je jasno da u zaštiti prirode učešće javnosti mora da bude prisutnije i kod nas i da se, dobrim delom, u uspešnom dijalogu vladinog i nevladinog sektora nalaze ključevi za rešavanje ovog ne samo lokalnog već i globalnog problema.

Nacionalna konferencija je svojom odličnom organizacijom zaslužila i naše pohvale, a nadamo se i ostalih učesnika koji su i svojim velikim brojem pokazali da je ova tema ne samo veoma aktuelna već i da će se o njoj, sasvim sigurno još govoriti.

PODRŠKA ŠVEĐANA

Konferencija o učešće javnosti u zaštiti prirode kao i sam projakat “Zainteresovani za održivost zaštićenih područja” realizovani su u okviru programa SENSE, koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu uz podršku Švedske agencije za međunarodnu pomoć (SIDA).

UČESNICI KONFERENCIJE

• Milica Vojić Marković, Odbor za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, predsednica;

• Stana Božović, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, državni sekretar;

• dr Srđan Belij, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, državni sekretar;

• Ivana Ćirković, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, direktorka

• dr Slobodan Puzović, Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, sekretar;

• Tina Janjatović, Sabina Ivanović i Snežana Prokić, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

• mr Boris Erg, Kancelarija IUCN za jugoistočnu Evropu, direktor;

• Branko Bjelić, Specijalni rezervat prirode Uvac, direktor;


• dr Gabor Mesaroš, NVO Protego;


• Ivan Morarević, Mesna zajednica Donji Milanovac, sekretar;

• Bojan Beronja, Mladi istraživači Srbije;

• dr Biljana Panjković, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, direktorka;

• mr Goran Sekulić, Zavod za zaštitu prirode Srbije, pomoćnik direktora;

• Bojana Subašić, sociološkinja, Eko centar.

Natura Online (13.2.2014)