PROMENLJIVOST BOJE I FORME

Faktori rizika pri određivanju vrste gljiva

panterina-muhara-01 

Pri upoznavanju nove vrste gljiva pre svega je potrebno voditi računa o odlikama roda jer je to prvi pokazatelj stepena rizika, a vrlo često i najsigurnija razlika koja vas nikada neće izneveriti...

Tekst i fotografije: Vladimir Janjić, dipl. ing

U opisima gljiva vrlo često srećemo raspon boja, a ponegde i oblika pri opisu pojedine vrste. Takva, na prvi pogled, nepreciznost bi početnike mogla da zbuni, međutim ovde je reč o živim organizmima koji se prilagođavaju okruženju i uslovima pod kojima rastu.

Pri upoznavanju nove vrste pre svega je potrebno voditi računa o odlikama roda jer je to prvi pokazatelj stepena rizika, a vrlo često i najsigurnija razlika koja vas nikada neće izneveriti.

Kao ilustraciju ovih reči možete videti fotografije načinjene ovog proleća (krajem maja). Na svim fotografijama je slikana jedna vrsta – Panterina muhara (Amanita Pantherina), vrsta koja je već opisana u ranijim napisima, te možete uporediti ranije objavljene fotografije sa ovde datim.

Interesantno je da na pojedinim slikama nije moguće uočiti karakteristične bele pege (koje je kiša potpuno sprala) te je boja od sivkastobraon prešla u krem. 

 panterina-muhara-02

panterina-muhara-03

Natura online (6.6.2012)