GOLUBARSKA ODGAJIVAČKA ISKUSTVA

Engleski lepezan

golub-engleski-lepezan

Po sadašnjim standardima, međutim, dozvoljeno je i dobijanje "šarenih" primeraka lepezana, mada su u našoj zemlji najviše zastupljeni upravo jednobojni golubovi. Istina, pojedinci teže da dobiju štitaste, ali oni još nisu usavršeni po kvalitetu ni na Zapadu. Stoga je najzahvalnija i trenutno najprihvatljivija varijanta jednobojnih primeraka ove rase golubova u ukupnoj njihovoj populaciji, a to je u tri boje: crvenoj, žutoj i crnoj.

Piše Slobodan Mulić odgajivač golubova / Foto: Zvonko Perge

Lepezane sam počeo da gajim po uzoru na sada pokojnog prof. dr Vojina Dobrenova. Ali, zašto baš pominjem pokojnog profesora?

Baš zato što je dr Dobrenov zadužio i oplemenio rasu ovih golubova na jugoslovenskim prostorima i što je on, jednom rečju, bio stvarno - doktor za golubarstvo. Njegova prerana smrt, pre pet godina, zato je posebno pogodila sve ljubitelje malih životinja, a posebno golubare.

Dakle, sa mnogo truda i entuzijazma nastavio sam tamo gde je profesor stao. Želeo sam da zadržim sve osobine engleskog lepezana u tri navedene boje. To sam i uspeo u vreme sankcija, bez osvežavanja krvi iz inostranstva. Sada neki od primeraka u crnoj, crvenoj i žutoj boji mogu, po svim standardima, ozbiljno da konkurišu belom lepezanu, koji je najviše poznat golub u ovoj rasi.

Kada spominjem bele primerke lepezana i uopšte goluba, želim da naglasim mnogo lakši genetski faktor i potencijal nasleđivanja boje. Naravno, time ne želim da osporavam bele primerke lepezana, niti bilo koje druge rase golubova, jer ja sam istinski ljubitelj svih rasa golubova i sitnih životinja.

Međutim, ja sam posvetio svo svoje iskustvo i iscrpan rad na odgajanju crvenih, žutih i crnih lepezana. Jer, genetika je pravi odgovor i definicija uspeha, kada je reč o nasleđivanju boje kod lepezana. Stoga je za mene neizmerno zadovoljstvo selekcija lepezana u spomenutim bojama. Svaki iskusniji golubar poštuje teorijsku i praktično dokazanu šemu genetskog koda u nasleđivanju svih vrhunskim osobina.

Ovoga puta nećemo spominjati sve standarde engleskog lepezana. Ali, da bi se održao standard ove rase golubova, presudni faktor je homozigotna boja, a to je - intenzivna i čista boja. Po sadašnjim standardima, međutim, dozvoljeno je i dobijanje "šarenih" primeraka lepezana, mada su u našoj zemlji najviše zastupljeni upravo jednobojni golubovi. Istina, pojedinci teže da dobiju štitaste, ali oni još nisu usavršeni po kvalitetu ni na Zapadu. Stoga je najzahvalnija i trenutno najprihvatljivija varijanta jednobojnih primeraka ove rase golubova u ukupnoj njihovoj populaciji.

(Nastaviće se)

Natura broj 11 (februar 1997)

Natura Online (5.12.2010)