KUĆNI LJUBIMCI

Kako dozvati veoma udaljenog psa da dođe do nas?

ABM 117 str 56

Ukoliko se pas udaljio više nego što bi to, po našem mišljenju, trebalo, a nije na povodniku, okrenimo se prema psu i zastanimo. Jedno vreme budimo potpuno mirni. Time ćemo, na izvestan način, pažnju psa vezati za sebe i tek onda ga pozovimo glasovnom komandom DOĐI ili OVAMO. Šta dalje?...

Piše Dušan Marinović

Ova glasovna komanda treba da bude izgovorena jače (zbog udaljenosti psa) i pomalo otegnuto, ali pre svega blagim i nežnim tonom. Našu zvučnu komandu treba da prati istovremeno i ona vizuelna: pokret ispruženih ruku iz izručenog položaja bočno u priručni položaj, pri čemu treba da se malo povijemo napred i krenemo nekoliko koraka unazad. 

Cilj ove vežbe je da pas, na prvi naš znak, odnosno komandu, trenutno napusti bilo koju drugu radnju i da u galopu, najkraćim putem, dođe do nas, sedne ispred nas i čeka dalja uputstva.

U početku ove vežbe neka razdaljina između nas i psa bude najviše 30 do 40 koraka. Kasnije, distanca može da bude i veća ali ne preterujmo nikad u udaljenosti. 

Kada pas munjevito dođe do nas moramo ga dočekati sa mnogo ljubavi i pohvale. Pomazimo ga po glavi pošto je seo ispred nas i bez obzira što se bio udaljio nedozvoljeno mnogo, zapamtimo, u ovakvim situacijama nikada, ali baš nikada, nemojmo da grdimo psa ili da ga, nedajbože, kažnjavamo. Naprotiv! 

Dolazak do nas mora za psa da bude uvek izuzetno prijatan! Štaviše, posle njegovog dolaska ne treba da preduzimamo ni bilo kakve druge vežbe koje zahtevaju primenu sile. Prošetajmo malo sa psom i poigrajmo se, pa tek onda nastavimo naše zajedničke vežbe. 

Ovu vežbu treba ponavljati stalno, odnosno uvek kada se pas bez povodnika previše udalji od nas. 

(Iz eKnjige "Dresura pasa - Pitanja & Odgovori")

.....

Agrobiznis magazin 117, novembar 2020.

Natura Online (24.11.2020)