KUĆNI LJUBIMCI

Kad početi sa slobodnom pratnjom psa

ABM 120 strana 56

Cilj ove vežbe je da naučimo psa da nas bez povodnika, isto tako korektno kao i sa njim - prati u hodu. Glasovni znak za ovu vežbu je HODI, a vizuelni blagi udarac rukom po našoj levoj butini. Kako se to radi?... 

Piše Dušan Marinović 

Tek kada je pas potpuno siguran u vođenju na povodniku i kad se usavršio u već opisanim vežbama, možemo da pokušamo da pređemo na njegovu slobodnu pratnju. Ali pazimo: preuranjen prelaz na slobodnu pratnju može pogrešno da utiče i na vođenje psa na povodniku. Zašto? Zato što iznenadni gubitak osnovnog uticaja utiče, logično, i na samu slobodnu pratnju. 

Dakle, samo potpuno sigurnog psa u vođenju na povodniku treba usput osloboditi sa povodnika ali tako da to pas gotovo ne oseti. Povodnik koji smo, u hodu, neprimetno otkačili levom rukom sa ogrlice ili „davilice” treba da ostavimo da visi tako da njegov kraj dodiruje telo psa. Na taj način pas će „misliti” da je još uvek vezan. Ako pas pokuša da ide ispred kolena naše leve noge, onda mu dajmo oštar čujni znak HODI koji će ga ponovo vezati uz našu nogu. Ako pas, međutim, pokazuje tendenciju da zaostoje za nama onda usporimo korak i upravljajmo se prema psu. 

U početku vežbu radimo u pravoj liniji i to vrlo kratko tako da pas naizmenično bude pomalo na povodniku, a pomalo bez njega. Pogrešno je odmah praviti okrete nalevo ili nadesno jer će nam nedostajti osnovni uticaj na psa, tj. povodnik. Zato usavršavajmo prvo hod bez povodnika u pravoj liniji, a tek kasnije pređimo na okrete, prvo blage a posle i oštrije. Svako odstupanje psa od željenog kretanja ispravimo odmah čujnim znakom i, po mogućstvu, osnovnim uticajem. 

Ove vežbe je potrebno, u početku, raditi na mirnijem mestu. Kasnije, sa sve većom sigurnošću psa, pređimo na brži korak pa i trk. Pri promeni koraka i pravca kretanja psu obavezno dajmo malo oštriji glasovni znak. 

(Iz digitalne knjige Dresura pasa - Pitanja & Odgovori)

......

Agrobiznis magazin broj 120, februar 2021, strana 56

Natura Online (12.3.2021)