IRSKI SETER

Gospodin elegantnih manira

irski seter

Budući da je u svojoj domovini kroz generacije, pre svega, upotrebljavan za lov ptica, ta se sposobnost u njemu razvila do savršenstva. Premda u svojoj postojbini ne aporti­ra divljač, jer to umesto njega obavlja drugi pas, irski seter zna i da donese ustreljenu pticu, ali i da se pokaže, u svom najboljem izdanju, na svakoj - kinološkoj izložbi.

Piše Saša Kitanović, kinološki sudija

Crveno ili crveno-beli dugodlaki gospodin, aristokratskog pore­kla, odgojen je u Irskoj, a danas je, kao što je pozna­to, rasprostranjen po celom svetu.

Prvi izvorni primerci bili su crveno-beli, ali je dugogo­dišnjom selekcijom stvoren sadašnji tip, odnosno poz­nati mahagoni-crveni irski seter.

Snažan, harmonično građen, dugodlaki pas oz­biljne fizionomije, intelige­ntan, po prirodi poslušan, pogodan je i za lov na per­natu i dlakavu divljač.

Sa svim odlikama vrhun­skog lovnog psa, irski seter perfektan je i salonski pas. Predivno je posmatrati do­brog i lepog irskog setera u lovnom radu; ovaj pas traži temeljno, a izoštreno čulo vuče ga prema divljači. U najvećem trku on staje ispred divljači kao ukopan, u predivnoj pozi atlete.

Budući da je u svojoj do­movini kroz generacije, pre svega, upotrebljavan za lov ptica, ta se sposobnost u njemu razvila do savršenst­va. Premda u svojoj postojbini ne aportira divljač, jer to umesto njega obavlja drugi pas (retriver), irski se­ter zna da donese i ustrel­jenu pticu.

Naravno, osim lovnih spo­sobnosti, irski seter danas je i izuzetan izložbeni pas. Na izložbama on pleni svojom gracioznošću, predivnim izgledom i elegancijom. Vitak, predivne mahagoni crvene boje, plemenite gla­ve, pravilnog i potpunog zu­bala, dugog vrata, ravnih i kratkih leđa, zaobljenih sapi - irski seter ne može a da se ne primeti.

Rep je u pokretu nošen u visini leđne linije i bogato je odlakan gustom dlakom. lrski seter ima izražene pred­grudi i duboki grudni koš, ravne noge. Na prednjim nogama dlaka je duža i obra­zuje takozvane zastavice.

Dlaku na glavi, prednjim stranama nogu i vrata, kao i uši, treba doteravati šišanjem, dok na ostalim delo­vima tela i po nogama ona treba da je du­ga, ravna i bez kovrđa.

Potpunu gracioznost, eleganciju i sjaj postiže istrča­vanjem, ali i re­dovnim održa­vanjem dlake. Za irskog se­tera je zanimlji­vo da svoju bezgraničnu ljubav i lepotu nesebično pok­lanja svom vla­sniku.

Ukoliko ga jednog da­na uzmete za svog kućnog ljubimca, vrlo brzo ćete se uveriti sa koliko malo pažnje i truda, ali ne i bez ljubavi, mo­žete razveseliti svog "Irca" na koga ćete, bez rezerve, biti sigurno ponosni.

...........

Galoper i markirant

Irski seter galopira brzo kao i poenter. On retko pobeđuje na velikim utakmicama ptičara, ali kada to uradi, onda to čini u velikom stilu. Rado uči, pamti sve situacije na terenu i, ako mu se to dozvoli, može rešiti u lovu mnoge probleme koje stvaraju­ jarebice.

lz punog galopa, kad naiđe na trag, staje mirno, trenutno. Zatim produžava izmenjenim kretanjem kao "da ga nešto vuče napred, a on ne želi da ide".

Kada dođe do direktnog telesnog mirisa, definitivno staje. Irski seter markira u sve tri verzije: ležeći, sedeći ili stojeći. Sve tri verzije su validne i ne ometaju dodelu titule.

Ipak, slažu se mnogi, ukras i karakteristika tog psa je marka na visokim prednjim nogama, blago počučutnim zadnjim i repom koso nadole, potpuno nepokretnim. Lovci imaju utisak da irski seter vidi divljač sve vreme, ali to nije tako. To najbolje dokazuje situacija kad jarebica iznenada poleti; naš "Irac" je u trenutku zbunjen, a onda "eksplodira" u mestu, u nepokretnosti, kao da se ne miri sa istinom da se tu, za njega, cela priča - završila.

..........

Seteri

Seteri su stara pasmina nastala na Britanskom ostrvu. Spominju se još 1555. godine. Nastali su ukrštanjem špringer španijela sa španskim poenterom.

U početku su Englezi sve svoje dugodlake ptičare zvali seterima da bi se, nešto kasnije, izdiferencirali po pokrajinama.

Tako je na užem području Engleske nastao belo-crni, beli i belo-narandžasti. crni sa paležom, a kaad je reč o engleskom seteru nije isključena ni varijanta trobojnosti.

U Irskoj je nastao crveni i crveno-beli irski seter a u Škotskoj crni sa paležom to jest gordon seter.

I mada su u tipu kostura približno izjednačeni gordon seter je nešto težeg tipa u odnosu na engleskog i irskog setera.

...........

Natura broj 6-7 (jul 1996)

Natura Online (22.6.2009)