PROMIŠLJANJA

Šta je u stvari kinologija?

mrazovac-kinologija

Sport, nauka, umetnost, uzgoj životinja, lov, kriminalistika, istorija... Privredna delatnost ili hobi? Samostalna disciplina, čvrsti ili labavi spoj svega i svačega. Možda zanat bez kojeg se ne može...

Piše Branislav Mrazovac, Profesionalna škola za obuku službenih pasa "Moravica"

Naziv je grčkog porekla. Značenje: kynos=pas, logos=nauka, dakle - nauka o psima. Sve spoznaje koje se odnose na psa je - KINOLOGIJA.

Ona je, zapravo, u osnovi biologija primenjena na pse. I dok su njeni koreni u biologiji, grane su joj u razgranatim oblastima nauke.

Stablo joj je zoologija. Odatle dosežu koreni u tlo (biološko tlo), paIeontologija, anatomija,  nauka o rasama, potom stablo sa genetikom, eksterijerom, uzgojem, zoohigijenom i iz oblasti veterinarskih nauka ­koje se odnose na psa.

Neposredno ispod razgraničenja krošnje u zadebljanju, poput drveta, tu su etologija i metodologija obuke pasa. A iz metodologije obuke pasa potiču najosnovnije grane: sportska, lovna i kriminal kinoogija.

Na razgranatoj krošnji listova nalazimo raznolikost rebrastih listova, počev od pupoljaka lista soci­ologije i pedagogije, pa do izdanaka etnografije i lingvistike. Na vrhu, daleko od tla, ali ipak preko stabla, snabdevajući se iz tla životnim sokovima, nalaze se književna dela o psima. Na stablu i granama nalazimo još i - bogatu istoriju kinologije.

Danas je kinologija u službi čoveka, sa postavljenim objektivnim ciljevima. Stvorena je struka radi postizanja praktične koristii.

Struka ili art, umetnost kojoj ne sme da nedostaje ni estetika ni umetnička intucija. Naravno, i za to "mora da se rodi", da se ima talenat i sposobnost kao što je to slučaj  i kod drugih "neobičnih" struka (glumci, pisci, novinari...)

Korisnost ove struke, dakle trenera pasa, ogleda se u obučenosti pasa raznih profesija: pasa vodiča slepih, pasa za zaštitu, lovačkih pasa, pronalazača droge, leševa, pasa za vojnu i policijsku službu, pasa spasioca u katastrofama i još mnogo drugih struka.

..........

Natura broj 8 (avgust 1996)

Natura Online (29.7.2009)