MALA ŠKOLA KINOLOGIJE GLASA JAVNOSTI I SAVETI ZA LOVCE (1)

Kako odabrati štene

stenad-nkd-piju-mleko

Roditelji štenadi treba da su ocenjeni visokom ocenom za izgled, da su potomci radnih pasa i da imaju pozitivne ocene u radu

Piše Stevan Banković. novinar i lovac

Već smo pisali o izboru pasa na osnovu lova kojim će se lovac baviti. U ovom i u nekoliko narednih tekstova pokušaćemo da čitaocima približimo osnove obuke, sugerišemo dobar izbor štenadi i damo neke savete vezane za obuku pasa.

Jedno od najosnovnijih pitanja u odgoju pasa jeste kako odabrati štene. Oni koji ga biraju od sopstevene kuje u boljem su položaju od onih koji ga kupuju. Ipak, i jedni i drugi mogu da pogreše.

U izboru rase treba voditi računa jer sve rase ne odgovaraju svim lovištima, terenima i vrsti divljači koju lovac namerava da lovi. Tako će se lovac lako odlučiti hoće li uzeti ptičara, goniča ili jamara. Opredelivši se za određenu grupu, lovac mora da na osnovu sopstvenog iskustva, literature ili iskustva drugih lovaca izabere i rasu psa.

U našim uslovima između različitih rasa ptičara nema značajnih razlika u ispunjavanju osnovnih zadataka kao pomoćnika na sitnu divljač. Međutim, razlike su znatne ako se kao uslov postavi način rada. Tako, na primer, poenter je po pravilu pas za ravničarske terene, mahom otvorene i za pobrđa. Ovaj pas traži prostor za širi krug kretanja i samo tako njegove osobine mogu biti iskorišćene. Slično je i sa bilo kojim seterom.

Tek kada po ovim merilima odredimo rasu dolazi trenutak kada treba odabrati štene. Ovo je težak i nezahvalan posao mada se zna koja merila treba poštovati. Pre svega, treba imati na umu da poreklo ima značajnu ulogu za opredeljenje iz kojeg legla ćemo odabrati budućeg  pomagača u lovu. Roditelji treba da su ocenjeni visokom ocenom za izgled, da su potomci radnih pasa i da imaju pozitivne ocene u radu.

Nabavka šteneta od roditelja koji nemaju pozitivne ocene u radu je veliki rizik, jer se pas nabavlja da bi radio. Iako veliki broj odgajivača drži lovačke pse a da ih ne koristi u lovu, na ovaj način, kroz generacije, gube se  lovačke osobine i radne mogućnosti, te se rase degenerišu i gube svoja osnovna obeležja.

Stručnjaci i iskusni odgajivači preporučuju da se prilikom odabiranja šteneta pazi na njegove osobine.

Iako se na dvomesečnom štenetu ne može mnogo videti (kada se ono i uzima iz legla), neke mogućnosti ipak postoje. Po pravilu jače štene uvek ima prednost. Osim toga ustanovljava se i položaj zuba bez obzira na to što se oni menjaju. Štene kojem uši štrče, ako mu to nije rasna odlika takođe ne treba uzimati.

Jedna od važnih osobina lovačkog psa je takođe temperament. Živahno štene i ono koje se među braćom u leglu bori za dominaciju, ima prednost nad onim koje to manje pokazuje. Ovo je teško uočiti naročito ako štene duže posmatramo. Štene koje se suviše vezuje za majku i nije zainteresovano za okolinu neće biti dobar pomoćnik. Može im se proveriti i njuh izvođenjem u lovište.

(Nastaviće se)

..........

Glas javnosti (13.9.2009)

Natura Online )15.9.2009)