HIPOLOGIJA: EVOLUCIJA I ISTORIJSKI RAZVOJ KONJA

Eohippus

evolucija-konja

Čovek, okružen elementima koji su se zaverili da ga unište, bio bi ROB onim snažnijim i bržim stvorenjima, ali, imajući konja, on je postao KRALJ.

Piše Predrag Ilić, hipolog / Foto: P. Ilić

Godine 1867. pronađen je kompletan skelet konja i, otprilike od tada, počela su ozbiljna naučna ispitivanja o njegovom poreklu.

Eohippus, koji je živeo otprilike pre 75 milion godina, predak je svih kopitara i papkara.

Inače, Eohippus, tj. "konj prvog praskozorja" duhovit je naziv za dalekog pretka današnjeg konja; bio je visok 36 centimetara, a težak svega oko - pet kilogarama!

Promenom uslova života dolazi i do njegovih različitih fizičkih aktivnosti, tako da se noga transformiše od četiri prsta u današnji oblik sa jednim prstom. Promene su se događale i na zubalu, zadnjim nogama, lobanji, na celom telu...

Oko 2.700 godina pre Hrista, počinje proces domestifikacije konja i od tada, vekovima, čovek je ukrštao različite konje, poboljšavajući njihovu građu, a dodatnom i specifičnom hranom doprinosio njihovom boljem rastu.

Danas postoji oko 150 poznatih rasa konja i, u vreme kad se verovalo da je krv nosilac naslednih osobina, nastali su i termini toplokrvni i hladnokrvni, punokrvni, polukrvni, čistokrvni konj... o čemu će više reći biti u narednom broju.

Natura broj 9 (oktobar 1996)

Natura Online (17.9.2009)