JAPAN

Laser reciklira televizore

Panasonic je u svoj arsenal za recikliranje katodnih cevi starih televizora uveo novo oružje: moćan laser koji brzo oslabljuje debelo staklo i omogućava tri puta veći učinak. Tehnologija koje štedi vreme uvedena je zato što se očekuje da će se priliv starih televizora s katodnom cevi uskoro udvostručiti. Sa 200.000 televizora u 2005. taj broj je u 2008. porastao na 300.000, a Panasonic očekuje da će u 2011. kroz PETEC proći 650.000 televizora zbog prelaska na digitalnu televiziju.

Izvor Mikro vesti 

Staklene katodne cevi u starim televizorima obično se izrađuju s različitim vrstama stakla za ekran i za pozadinski deo, tako da je za efikasno recikliranje potrebno da se ta dva dela iseku u odvojene komade. Prednji deo i obodni zid katodne cevi debeli su oko jedan centimetar tako da sečenje nije lako.

Da bi oslabio staklo kako bi ga razdvojio na dva dela, Panasonic je u svom Ekotehnološkom centru (Panasonic Eco Technology Center, PETEC) u gradu Kato u zapadnom Japanu, do sada koristio ugrejanu žicu koja se omotavala oko ivice cevi.

Metod sa ugrejanom žicom omogućavao je jednom radniku da svakog sata obradi 24 televizora, jer je za zagrejavanje žice na potrebnu temperaturu i grejanje stakla dok ne postane lomljivo trebalo izvesno vreme. Da bi se ono skratilo Panasonic je uveo laser i prošle nedelje po prvi put javno demonstrirao svoj novi sistem.

Katodna cev rotira tako da joj sve četiri bočne strane prođu pored lasera čijim delovanjem staklo postaje krto tako da se laganim udarcem dletom lomi na dva dela.

Novi metod omogućava jednom radniku da za jedan sat obradi na ovaj način 72 ekrana – što je tri puta više u odnosu na ugrejanu žicu. Pored toga, kompjuterski sistem podešava laser tako da se mogu seći svi ekrani čije su dijagonale u rasponu od 14 do 36 inča (umesto pređašnjih pet veličina), a i rez je čistiji.

Tehnologija koje štedi vreme uvedena je zato što se očekuje da će se priliv starih televizora s katodnom cevi uskoro udvostručiti. Sa 200.000 televizora u 2005. taj broj je u 2008. porastao na 300.000, a Panasonic očekuje da će u 2011. kroz PETEC proći 650.000 televizora zbog prelaska na digitalnu televiziju.

Japan će prestati da emituje analogni TV signal u julu 2011. i očekuje se da će većina korisnika u sledećih par godina odbaciti stare televizore i zameniti ih digitalnim modelima s ravnim ekranom. U SAD je analogno emitovanje ukinuto sredinom juna ove godine a u Evropskoj uniji je kao krajnji rok određen 31. decembar 2011. Srbija će to, prema postojećem predlogu, učiniti početkom aprila 2012.

U Panasonicovom centru se pored televizora recikliraju i frižideri, klima uređaji i mašine za veš. U Japanu je recikliranje navedenih proizvoda bele tehnike i kućne elektronike postalo obavezno od 2001. godine, a nedavno su tom spisku dodati i ravni televizori i mašine za sušenje veša.

Mikro vesti (6.7.2009)

Natura Online (7.7.2009)