DOMAĆI PROJEKTI: VEVE IZANO ART

Follow the Path Of Nature

(Sledi put prirode)

Autori: Veroljub Milovanović Veve i Milan Nikolić Izano sa saradnicima

“Ako sledimo prirodu kao vođu, nikad nećemo zalutati.”  Ciceron

Prevod: 

Da li verujete da godišnja doba i vremenske promene utiču na raspoloženje ljudi?

Zagledajte se duboko, duboko u prirodu, i tada ćete sve bolje razumeti.

Ljudski organizam je deo prirode ali i njen produkt. On prati spoljašnje uticaje i adekvatno reaguje na njih. 

Neraskidivi spoj čoveka i prirode je veza stara koliko i čovekova misao i razum.

Menjanjem svoje okoline čovek je na taj način menjao i sebe.

Građevinarstvo je pomoglo ljudskoj civilizaciji da pronađe sigurno utočište a ona je nesvesno svojim razvojem kroz lepotu stvaranja uvek sebe vraćala prirodi.

Najosnovniji način da se uključi kvalitet prirode u objekte jeste dovođenje pejzaža unutar objekta.

Kada se ritam prirode prenese u domove, on izaziva reakciju kod ljudi, jer je ona povezana sa fraktalnim obrascima a oni utiču na mozak čoveka koji reaguje tako da sam sebe ugrađuje u celinu sa kojom se sjedinjuje.

Ugradnjom drveta, kamena, terakote  i ostalih prirodnih materijala u prostorije masovne upotrebe uz upotrebu prirodne svetlosti ili osvetljenja iz spektra duginih boja pojačava se prijatan utisak koji dobijaju posetioci tih prostora.

Virtualna arhitektura je oličenje spoznaje da čovek shvati telesno iskustvo u spoljašnjem svetu i da kroz pokrete boja, senki i svetlosti, pokrene svoj duhovni rast.

S vremena na vreme podsetite se na mudrost naših predaka koji su spajanjem životne zajednice i životnog staništa dobili ekosistem u kojem se izmeđe njegovih živih i neživih komponenti vrši neprekidna razmena materije i energije. U toj mudrosti, pronaći ćete odakle potiče vaša ljubav prema prirodi, a pored svega toga, shvatićete da pripadate celini. Jedinstvu koje vam govori da niste sami.

Vremenske prilike ne utiču na raspoloženje ljudi. Ljudi su ti koji ograničavaju svoj spoj sa prirodom i na taj način ograđuju sebe od spoznaje kosmičkih principa.

Živite u ritmu sa prirodom. Sledite stazu života.

Natura Online (23.2.2014)