SARADNJOM KOMPANIJA I JAVNOG SEKTORA DO JOŠ JEDNE ZELENE OAZE U GRADU

Započeli radovi na uređenju park-zone Arboretuma Šumarskog fakulteta u Beogradu 

Volonterski radovi na uređenju park-zone Arboretuma Šumarskog fakulteta u Beogradu 

Zahvaljujući velikoj volonterskoj akciji, ova izuzetno vredna botanička zbirka drveća koje raste na teritoriji Srbije, ali i drvenastih vrsta sa drugih prostora, postala je bogatija i za prirodni zeleni lavirint, formiran je od oko 400 sadnica doguvečnog šimšira, a revitalizovani su i drugi delovi ovog dragocenog zelenog prostora u Beogradu

Tekst i fotografije: Vladan Šćekić, programski direktor, Centar za unapređenje životne sredine Beograda

U jednoj od najlepših prirodnih oaza u gradu, Arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu, 20. juna započeli su radovi na uređenju park-zone. Zahvaljujući velikoj volonterskoj akciji, ova izuzetno vredna botanička zbirka drveća koje raste na teritoriji Srbije, ali i drvenastih vrsta sa drugih prostora, postala je bogatija i za prirodni lavirint, a revitalizovani su i drugi delovi ovog dragocenog zelenog prostora u Beogradu. Zeleni lavirint formiran je od oko 400 sadnica doguvečnog šimšira (Buxus sempervirens)

Zeleni lavirint formiran je od 400 sadnica doguvečnog šimšira (Buxus sempervirens)

Arboretum Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu smešten je na severozapadnim padinama Košutnjaka i u njegovoj zbirci raste više od 300 drvenastih i žbunastih vrsta i unutarvrsnih taksona, predstavljenih sa 1.800 primeraka. Ovu ambijentalnu celinu, uz očuvanje autohtonih i alohtonih dendro vrsta, odlikuje izuzetna pejzažno-arhitektonska vrednost i niz specifičnih namena.

Arboretum je, kao zaštićeno dobro Beograda, ujedno i "zelena učionica" na otvorenom, naučno-istraživački i edukativni centar, mesto na kome se uspešno odvija hortikulturna terapija i inkluzivno obrazovanje, te tako podstiču pozitivna iskustva učenja osoba sa posebnim potrebama, ali, Arboretum je i neotkrivena urbana oaza, dostupna građanima.

Jedna od najprivlačnijih lokacija unutar Arboretuma je park-zona sa koje se pogled pruža na Novi Beograd i uže gradsko jezgro, a velika volonterska akcija organizovana je upravo sa ciljem njenog daljeg uređenja.

Akcija je organizovana u saradnji Šumarskog fakulteta u Beogradu, Centra za unapređenje životne sredine i kompanije L’Oréal Balkan

Zahvaljujući još jednoj uspešno realizovanoj inicijativi koja razvija kulturu volonterskog rada i ekološke svesti, više od stotinu  volontera danas je radilo na poslovima postavljanja lavirinta, sadnje i pejzažnog uređenja prostora ove jedinstvene urbane oaze.

Akcija je organizovana u saradnji Šumarskog fakulteta u Beogradu, Centra za unapređenje životne sredine i kompanije L’Oréal Balkan, koja je na ovaj način obeležila petogodišnjicu globalne inicijative "Dan građana" (CitizenDay), u kojoj učestvuje više od 20 hiljada zaposlenih širom sveta.  

Ova volonterska akcija je još jedan primer uspešne saradnje javnog sektora sa društveno odgovornim kompanijama, i značajna inicijativa u okviru kojih zaposleni posvećuju vreme projektima očuvanja životne sredine i konkretno doprinose lokalnim zajednicama u kojima posluju.

Natura Online (20.6.2014)