NAŠ ORNITOLOG BRATISLAV GRUBAČ ŠTITIO GRABLJIVICE MONGOLIJE

Predavanje o pticama

ptica grabljivica u letu

U utorak 09.12.2009, u Zavodu za zaštitu prirode Srbije u Beogradu, čuveni ornitolog Bratislav Grubač je, u okviru decembarskog sastanka Lige za ornitološku akciju Srbije (LOA), održao veoma interesantno predavanje o svom četvoromesečnom boravku u Mongoliji i radu na zaštiti tamošnjih ptica grabljivica...

Piše D. Simić / Foto: Bratislav Grubač

Bratislav Grubač je svoju karijeru posvetio izučavanju ptica grabljivica Balkanskog poluostrva, uporno radeći na njihovoj zaštiti i podizanju svesti ljudi o ovim retkim, ugroženim i prelepim pticama.

Kao što je dr Vojislav Vasić rekao u svojoj uvodnoj reči, Bratislav je "nezaustavljiv" i često je rizikovao život penjući se po vrletima i liticama kako bi zabeležio intimne prizore iz života naših ptica grabljivica.

Pred više desetina gostiju, uključujući i četiri Mongolke koje žive u Srbiji, Bratislav je prikazao živi svet Mongolije živopisnom prezentacijom i brojnim fotografijama nama egzotičnih vrsta. Fokus njegovog boravka u Mongoliji bilo je istraživanje i zaštita globalno ugroženog stepskog sokola, kao i crnog strvinara i orla bradana, koji su odavno nestali sa naših prostora. Pored živog sveta, Bratislav je predočio i narod, običaje i predele ove fantastične zemlje.

Glas javnosti (13.12.2009)

Natura Online (15.12.2009)