PRAVA SU POSLASTICA ZA SOMA I MANIĆA

Rovac - gospodar đubrišta

rovac-1

Rovci su prava poslastica za soma, manića ali im ni krupan šaran neće odoleti. Hvataju se vlo jednostavno prekopavanjem stajskog đubrišta gde ćete videti sve generacije na okupu. Za mamac se najčešće koriste leti...

Piše Stevan Banković

Rovac (Gryllotalpa vulgaris) rasprostranjen  je po celoj Evropi. Veći deo svog života provodi u svežem i rastresitom zemljištu (ne voli glinovita niti ona blizu vode).

Veličine je do pet-šest centimetara, telo mu je izduženo, valjkasto, mrke boje. Prednje noge rovcu služe za kopanje zemlje i sečenje žila. Kopa dve vrste hodnika - letnje (plitko) i zimske (duboko).

Prednja krila su mu kratka i zaobljena, a zadnja su duga, široka, membranasta.  Leti samo za vreme parenja i tada zriče. Polaže 250 do 600 jaja, brine o potomstvu i brani ga od neprijatelja. Posle jedne do tri  nedelje larve se ispile. Hrane se humusom, a kasnije biljnim žilama.

Zimi zajedno sa odraslima beže na dubinu od 40 do 100 centimetara i tu prezime. U proleće, u martu, penju se ka površini.

Postoje različita mišljenja o tome koliko generacija rovci godišnje daju; jednu, jednu i po ili dve.

Rovci su vrlo štetni insekti jer su u rasadu prava napast. Međutim, rovci su prava poslastica za soma, manića ali im ni krupan šaran neće odoleti.

Hvataju se vlo jednostavno prekopavanjem stajskog đubrišta gde ćete videti sve generacije na okupu. Za mamac se najčešće koriste leti.

..........

Glas javnosti (17.5.2009)

Natura Online (20.5.2009)