četvrtak, jul 07, 2022

 

ISTRAŽIVANJA

Propolis i u veterini

Propolis se primenjuje u le­čenju širokog spektra bolesti, ne samo u human­oj medicini nego i u veterini. To omogućuju njegova raznovrsna farmakološka svojstva čiji su nosioci mnoge prirodne materije koje sačinjavaju njegov biološki aktivni kompleks.

Piše Marija Ružanović, apiterapeut

U tom pravcu prvi su vršili istraživanja saradnici Kazanskog veteri­narskog instituta koji su prime­nili propolis za lečenje nekrobaciloze kod domaćih životinja, a takođe gnojnih i traumatskih rana, onih koje teško zarastaju, kao i opekotina i promrzlina svih stepena lokalnom primenom spolja.

Veoma dobri rezultati se postižu i davanjem ras­tvora propolisa kroz usta životi­nje u lečenju infektivnih bolesti izazvanih stafilokokama, toksi­čnim dispepsija, oštećenja usled šapa na vimenu krava i svinja kao i enzootičkih pneumonia kod prasadi i drugo.

Osim lečenja, došlo se do za­ključka da propolis peroralno jača odbrambene snage orga­nizma, pojačanim stvaranjem specifičnih antitela povećava otpornost životinje prema infek­cijama. Pri lokalnoj (spoljnoj) primeni zapažena je pojačana granulacija, čišćenje rana od gnojnih sekreta i brža epi­telizacija, a time i zaceljivanje.

........

Natura broj 6-7 (jul 1996)

Natura Online (22.6.2009)