DIVLJE ŽIVOTINJE

Kako se hrane beli medvedi?

Zanimljivo je da on prvo pojede kožu i masnoću svoje žrtve, a kasnije meso. Ponekad, polarni medvedi prekidaju svoj "ručak" da bi se očistili od krvi, pa i malo odmorili...

Piše Natura Online

Najčešća hrana belih medveda su razne foke. Zavisno od mesta gde žive čest plen su im i razne vrste kitova. A onda kada im nestane hrane te vrste, polarni medvedi će se hraniti i morskim sisarima, jelenima, morskim pticama, jajima, biljem, ljudskim otpacima, patkama, ribama...

Stomak ovog sisara može da teži i do jedne petine njegove ukupne mase tela. Zato je belom medvedu potrebno najmanje dva kilograma mesa dnevno da bi preživeo u surovo hladnim, polarnim predelima. Na primer, foka od 55 kilograma može da mu posluži kao hrana za osam dana.

Kako lovi beli medved?

Do hrane dolazi lovom; ostaje nepokretan pored pukotine u ledu i čeka da mu foka dođe sama. I kada izroni iz vode, da bi udahnula vazduh, on je svojim snažnim čeljustima zgrabi za glavu ili prednji deo tela i izvlači na površinu leda.

U letnjem periodu, kada foka izlaze iz vode, medved juri za njom i, uglavnom, može da je uhvati pre nego što se domogne vode. Ali, beli medved može da ulovi foku i koja je na ledu, tako što on iznenada izranja iz vode.

Najčešće, ipak, on u proleće otkriva jazbinu i fokine mlade u njima. Ove jazbine se nalaze pod ledom i medved, da bi ga probio, diže se na zadnje noge i snažno udara prednjim nogama po njemu. Da bi ga probio i došao do hrane on mora da udara po ledu nekoliko puta što ostavlja mogućnost fokama da pobegnu u more.

Kada uspe da uhvati foku polarni medved je ugriza nekoliko puta za glavu ili vrat pre nego što je odvuče na sigurno. Zanimljivo je da on prvo pojede kožu i masnoću svoje žrtve, a kasnije meso. Ponekad, polarni medvedi prekidaju svoj "ručak" da bi se očistili od krvi, pa i malo odmorili...

Kako to obično biva i u divljini, polarni medved ne pojede uvek sav svoj ulovljeni plen; ostatke ostavlja drugim medvedima, palarnim lisicama, galebovima...

Natura Online (16.1.2010)