AKVARISTIKA

Ishrana akvarijumskih ribica

Pravilna ishrana jedan je od bitnijih činilaca za održavanje zdravog akva­rijuma. U prirodi, ribe biraju hranu same, dok u akvarijumu "meni" za ribice zavisi od nas, odnosno od onoga što im ponudimo. Da ne bi nedosto­jao ni jedan od sastojaka važnih za život (vitamini, minerali, be­lančevine, ugljeni hidrati...) ribe valja hraniti raznovrsnom hra­nom...

Piše Igor Dobovšek, akvarista

Ribe treba hraniti češće ali sa manjim obrocima da se hrana ne bi dugo zadržavala u vodi čime, zapravo, izbegava­mo mogućnost zagađenja i naglog razvoja infuzorije ili, još gore, nekog patogenog oblika bakterija.

Hranu za akvarijumske ribice možemo podeliti na:

  • suvu
  • živu i
  • zamrznutu.

Pod suvom hranom podra­zumevamo onu koja je naprav­Ijena veštački, na industrijski način (kao što su listići, razni granulati i sl), kao i dehidrirane oblike žive hrane.

Pod živom hranom podra­zumevamo sve oblike infuzori­je, crviće, mušice, glistice, račiće i druge organizme (pa i manje ribice) koje dajemo riba­ma u živom stanju. Tu spada, takođe, i često zaboravljeno povrće.

Zamrznutu hranu možemo sami da pravimo kao na primer što je juneće srce sa aditivima, oslić i slično ili što je aktuelni hit u našoj akvaristici - gotova zamrznuta hrana (larve komaraca, misis, kaspijske alge itd).

O svakoj pomenutoj hrani za akvarijumske ribice pisaćemo detaljnije. Do tada ne zaboravite da isključite filter dok hranite ribe i, nar­avno, da ga potom ponovo uk­Ijučite.

Natura broj 6-7 (jul 1996)

Natura Online (14.8.2009)