AKVARISTIKA

Biološka ravnoteža

Za zdrav i normalan život riba u akvarijumu najosnovnija potreba je uspostavljanje biološke ravnoteže. Svaki akvarijum, podsetimo, sa makar malo bilja i odgovarajućim ribama predstavlja malu biozajednicu kao što su to u prirodi reke, jezera, bare i slično. Da bi bilje dobro uspevalo i vršilo svoju biološku funkciju potrebno je obezbediti mu određenu količinu svetlosti, ugljendioksida (CO2), druge mineralne materije...

Piše Igor Dobovšek, akvarista

U toku fotosinteze bilje iz vode upija CO2 i minerale koje pretvara u organske materije i ispušta kiseonik koji je neophodan za život riba i drugih organizama. Proces upijanja minerala i CO2 naziva se asimilacija.

U toku noći (odnosno u mraku) bilje u manjoj količini uzima kiseonik, a ispušta CO2 vršeći disimilaciju. Ribe disanjem iz vode uzimaju kiseonik, a izdišu CO2, a u nju izbacuju izmet i mokraću koji sadrže u sebi materije (uglavnom neraspadnute belančevine) bogate azotom. Te belančevine se u toploj vodi akvarijuma brzo raspadaju na nitrite i nešto manje na nitrate.

Nitriti (koji su otrovni) pretvaraju se oksidacijom u neotrovne nitrate. Proces prelaska nitrita u nitrate zove se nitrifikacija i obavlja se uz pomoć nitrosomonas bakterija u prisustvu kiseonika.

O nitrifikaciji smo pisali u delu o filterima, ali podsetimo da se ona obavlja u podlozi, a većim delom u filterima, pa je zato važno omogućiti adekvatan filter za određeni broj riba.

Ukoliko podloga nije rastresita (odnosno ako je previše prljava) i kroz filter ne prolazi voda, pa nitrosomonas bakterijama nedostaje kiseonika, dolazi do obrnutog procesa - denitrifikacije (od nitrata nastaje amonijak koji se prepoznaje po neugodnom mirisu vode).

Bilje korenjem i listovima upija za njih hranljive materije koje su, u stvari, otpadne materije riba (nitriti nastali od mokraće i izmeta). Dakle, ukoliko imamo previše riba biljke neće moći da upiju sve azotne materije pa dolazi do trovanja.

Da do takvih situacija ne bi dolazilo dovoljno je povremeno zameniti jednu trećinu ili jednu četvtinu vode u akvarijumu, pročisiti podlogu i omogućiti kvalitetan filter.

Natura broj 9 (oktobar 1996)

Natura Online (18.11.2009)