AKVARISTIKA

Dragulj iz prašume - plava neonka

plava-neonka

Kada je 1936. godine jedan francuski botaničar sakupljao predivne i retke orhideje u prašumama reke Amazon, otkrio je, sasvim neočeki­vano, i jednu svetlucavu ribicu, koja je do tada bila nepoznata na starom kontinentu. To su bili pravi dragulji u ribljem svetu...

Piše Ljubomir Stokić, akvarista / Foto Lj. Stokić

Veoma dugo razmnožavanje te ribice bilo je tajna za akvariste. Naime, odrasli primerci dopremani su direktno iz prarašume, pa je i samo pose­dovanje te vrste u akvariju­mu bilo stvar prestiža.

Danas je poznajemo pod naučnim nazivom Para­cheirodon innesi ili plava neonka. Zbog svog predivnog izgleda, fluorescentno plave crte po sredini bokova i rubin crvene boje na repnom delu tela, popularnost te ribice ni danas nije opala, iako njeno raz­množavanje više nije tajna za akvariste.

Za čitaoce NATURE evo pitanja: Koja temperatura vode je optlmalna za mrest plave neonke?

Natura broj 9 (oktobar 1996)

Natura Online (20.11.2009)