LEKOVITO I JESTIVO BILJE

Mečija šapa ili medveđi dlan

mecija-sapa

Ova biljka sadrži arginin, glutamin, araban, skrob i šećer, a u plodu ima etars­kog ulja. Mečija šapa (Heracelum mantegazzianum) upotrebljava se u obliku čaja za popravljanje vare­nja i slabosti orga­nizma, a dobar je i afrodizijak...

Piše mr Branko Draglć, dipl. farmacet / Foto Lekovito bilje

Raste po vlažnim mestima, od brdsklh pre­dela do planlnskih vrhova, na proplancima i u ređim šumama i šumarcima, kraj potoka i planinskih rečica, skoro u celoj našoj zemlji.

lma izbrazdanu, uspravnu stabljiku, prekriv­enu dlakama, višu od metra. Donji listovi su krpasti i izdeljeni, a po ivici zupčasti, hrapavi; gornjl listovi su nešto manji. Stabljika je šuplja i na vrhu ima veliku štitastu cvat, sa velikim bro­jem belih i zelenkastih cvetova i oko 20 drški.

Cveta u junu. Cela biljka prijatno miriše. Ima ukus i miris sličan šargarepi.

Sadrži arginin, glutamin, araban, skrob i šećer, a u plodu ima etars­kog ulja. Upotrebljava se u obliku čaja za popravljanje vare­nja i slabosti orga­nizma.

Mladi listovi se koriste kao salata. Od njih se spravl­jaju čorbe, pirei i druga jela. Može da se konzerviše za zimu.

Ne postoji opasnost od zamene sa nekom sličnom škodljivom biljkom.

"Klinička ispitivanja fiziološkog dejstva i sasta­va te biljke pokazala su da ona aktivno deluje na snižavanje krvnog pritiska kod ljudi čiji je krvni pritisak povišen" pisao je dr Rista Gostuški u knjizi "Lečenje lekovitim biljem".

Dodajmo još i to da je ova velika biljka i na spisku boljih afrodizijaka. Mnogo je impotentnih muškaraca i frigidnih žena zahvaljujući njoj steklo seksualno zdravlje, bez koga su i telo i duh bolesni.

Natura broj 6-7 ((juli 1996)

Natura Online (7.7.2009)