VOĆARSTVO

Hibridne kupine i maline

Kada je davne 1881. godine sudija Dž. T. Logan iz Kalifornije posejao seme lokalne forme kupine zvane "odžinbofa" u blizini "antver­penske" maline sigurno nije ni sanjao šta će uskoro dobiti...

Piše Mile Stojilović, biolog iz Burovca

Kada je davne 1881. godine sudija Dž. T. Logan iz Kalifornije posejao seme lokalne forme kupine zvane "odžinbofa" u blizini "antver­penske" maline sigurno nije ni sanjao šta će uskoro dobiti.

Naime, nikle biljčice kupine "odžinbofa" kasnije su se oplodile antverpenskom mali­nom i tako je dobijen spontani hibrid između kupine i maline, nazvan po sudiji Loganu - "loganberi" ili "loganova kupina".

Najnovijim ukrštanjem "loganberija" sa crvenom malinom i kupinom dobijene su hibridne sorte: "tajberi", "bojsenberi", "jongberi", "san­beri", "lahtonberi"...

"Loganberi" se često svrstava u posebnu hibridnu vrstu Rubus Loganberi. lma osobine kupine i maline, duge izdanke (četiri metra) obrasle sitnim bodlja­ma, pa se zato mora gajiti u špaliru.

Plodovi su tamnocr­vene boje dugi do pet cen­timetara, mase sedam-osam grama, specifične arome, mekani i pogodni za ishranu u svežem stanju i preradu.

"Loganberi" je osetljiva na zimske mrazeve. Razmnožava se oživljavanjem vrhova letorasta.

Natura broj 5 (jun 1996)

Natura Online (8.8.2009)