nedelja, mart 07, 2021

 

U POTAZI ZA SRNDAĆEM

Čeka glavu čuva

lovacka ceka01

Pored toga što podignuta čeka pruža lovcu pravo uživanje za vreme lova, ona je neophodna i iz jednog drugog razloga - daleko važnijeg...

Piše Žika Antić, novinar i lovac

Otpočeo je lov na srndaće u lovištima širom Srbije. Treba nadmudriti tog lepotana, sačeti ga, iznenaditi i odstreliti, a svojoj lovačkoj kolekciji obezbediti još jedan vredan trofej.

Zato svaki lovac mašta o onom pravom mestu na kome će se divljač pajaviti, računajući uvek na njegavu podozrivost i lukastvo uz neverovatnu mogućnost da, uz pomoć vetra, oseti čoveka na velikoj udaljnosti i, naravno, opasnost koja mu preti.

No, ne treba maštati već preduzeti konkretne akcije, osmatrati mesta na kojima ima uslova da se divljač pojavi i tu zadrži. Na takvim mestima, još nije kasno, treba sebi obezbediti povoljnu streljnu poziciju i naravno - čeku.

Kao što rekosmo, najvažnije je da odaberemo pravo mesto odakle se pruža dobar pogled na lovište, gde se divljač može pojaviti i zadržati. Najčešće su to  pojila, predeli sa sočnom travom, bujnom detelinom,  kukuruzišta sa mladim mahunama pasulja, voćnjaci i vinogradi, hladoviti bagremari...

Treba iskoristiti krošnje visokog drveća i na njima podići davno poznate sojenice koje mogu dobro da posluže kao čeka, a lovcu omoguće osmatranje okoline i sigurno dejstvo.

Međutim, ukoliko u blizini nema pogodnog drveta čeka se montira od priručnog materijala. Potrebno je samo poneti motornu testeru, sekiricu i malo eksera, a sve ostalo nalazi se na dohvat ruke.

Za nekoliko sati posao je gotov. Treba samo iseći četiri oblice u dužini od nekoliko metera (što duže to bolje, jer je preglednost veća). Ne treba ih ukopavati u zemlju, kako to neki čine, jer se ovako može premeštati sa jednog na drugo mesto, zavisno od pojavljivanja divljači.

Te četiri oblice podignu se i pričvrste pripremljenim sojama koje se ukivaju na cik-cak. Pri vrhu oblica montira se kućica sa naslonom za oružje sa mogućnošću kružnog dejstva.

Kućica se pokriva slomom ili senom, kako bl se lovac zaštitio od nevremena. Potrebno je još od jednog stabla, prikivanjem poprečnih oblica, napraviti stube za penjanje, koje valja prisloniti i pričvrstiti na kućicu.

Tako podignutu čeku iskusni lovci znaju dobro da iskoriste. Naravno, treba voditi računa da se čeka posedne nekoliko časova pre večeri ili ujutru, dolazeći uvek sa pravca suprotnog od vetra i ne pušiti jer srndaći osećaju dim cigareta na velikoj udaljenosti tako da čekanje i trud zbog toga mogu biti često uzaludni.

Pored toga što podignuta čeka pruža lovcu pravo uživanje za vreme lova, ona je neophodna i iz jednog drugog razloga, daleko važnijeg.

Naime, mladi lovci neretko znaju da zalegnu bilo gde i da čekaju da se divljač pojavi, ne razmišljajući koliko na taj način dovede sebe i okolinu u oposnost sa nesagledivim posledicama. Ukoliko se dejstvuje sa zemlje ubojnim oružjem koje se koristi u lovu na visoku divljač, postoji mogućnost rikošeta, a i direktnog pogađanja lica koje se nađu na putanji zrna na udaljenosti više od 2.000 metara.

Zato je uputno, ako čeka i ne postoji, popeti se na visoko drvo i odatle gađati divljač, a zrno će, ukoliko i promašite, otići u zemlju i - nikoga nećete povrediti.

............

Natura broj 4 (jun 1996)

Natura Online (29.5.2009)

{jcomments off}