BEZBEDNOST RUKOVANJA VATRENIM ORUŽJEM U LOVU

Edukacija ispred svega

edukacija-lovaca

Prošle godine je, uglavnom zbog nepoštovanja pravila o rukovanju oružjem, smrtno nastradalo osam, a lakše ili teže je ranjen 31 lovac u lovu. Nacionalna asocijacija za oružje Srbije organizovala je zato nedavno stručni skup, namenjen lovcima, pod nazivom "Bezbednost rukovanja vatrenim oružjem u lovu". Šta je tada rečeno a što bi trebalo svaki lovac da zna?

Pišu Dušan Stanojević i Slavoljub Dragišić

Nacionalna asocijacija za oružje Srbije organizovala je u okviru 42. međunarodnog sajma lova, ribolova i sporta u Novom Sadu stručni skup, namenjen lovcima, pod nazivom "Bezbednost rukovanja vatrenim oružjem u lovu".

I pored malog broja prisutnih lovaca i lovnih radnika predsednik Skupštine ove asocijacije Petar Pantić je, kao izlagač, u sat vremena na veoma plastičan način prisutnima ukazao na problematiku koja prati one koji koriste ili se bave oružjem.

Lovac-strelac mora da zna bezbedno i samostalno da radi i rukuje oružjem. Prošle godine smrtno je nastradalo osam, a lakše ili teže je ranjen 31 lovac. Zbog toga se mora znati šta je bezbedno rukovanje oružjem.

Nekada je obuka, pre svega mladih, bila daleko kvalitetnija. U Srbiji je bilo 800 streljačkih sekcija, društava, organizacija i klubova, a pretprošle godine jedva osamdesetak registrovanih.

Pored streljačkih klubova i sekcija u osnovnim školama, više nema ni predvojničke obuke u srednjim i visokim školama, pa tako ni mogućnosti široke edukacije. Zbog toga svako ko se opredeli za lov mora prethodno da se upozna sa oružjem, kako ne bi ugrozio sebe, a ni svoje drugove u lovu. Olak prilaz oružju i nespretne radnje dovode do slučaja da je pas ubio lovca, koji je prislonio napunjenu pušku uz drvo.

Bezbedno rukovanje podrazumeva pre svega:

  • Oprez prilikom prilaska oružju bez obzira da li je napunjeno ili ne.
  • Oružje uvek treba usmeriti u bezbednom pravcu, a ne u čoveka ili pravcu odakle može da rikošetira.
  • Ne rukovati oružjem pod uticajem alkohola.
  • Nikako ne držati prst na okidaču.
  • Oružje treba uvek ostaviti vidljivo prazno. Zavisno od oružja, posle pucanja, izvaditi okvir, prelomiti, povući zatvarač u zadnji položaj ili otvoriti burence.

Naš Zakon o oružju i municiji ima niz nedostataka, pre svega rigidnost koja se nigde u svetu ne praktikuje. Kod nas se za svaku sitnicu oduzima oružje. Ukoliko kesa sa smećem, na primer, koju gospođa supruga lokalnog funkcionera baci sa sprata (ko da silazi do kontejnera), padne na vas, a vi je pošteno opsujete - ode oružje. Ukoliko se na javnom mestu suprotstavite maltretiranju, takođe.

Na povratku sa pijace priđe vam "glumac" koga je neko poslao, počne da viče, a onda padne kraj vaših nogu - nadrljali ste. Ništa neće vredeti što su vam ruke zauzete cegerima i što ga niste udarili. Nabavka municije je tek posebna priča.

Najnoviji izveštaji iz nedeljnog lova 18. oktobra, govore u prilog stavu da je edukacija važnija od zakonskih rešenja koja su često produkt lošeg prepisivanja

..........

Glas javnosti (25.10.2009)

Natura Online (28.10.2009)