SVE ŠTO DRUGI NISU SMELI DA OBJAVE O LOVSTVU

Razoružaj, pa "jaši"

Ovih dana važan čovek, koji se zalaže za naš ulazak u NATO, izneo je javno svoju "interesan­tnu" ideju prema kojoj država treba da otkupi svo legalno oružje od građa­na, a lovci oružje i municiju da uzimaju iz lovačkih udruženja za lov i uveče vraćaju. Na taj način bi se, navodno, sprečili nemili događaji... Ne mogu da pretpostavim šta će još pametni, demokratski nastrojeni, "čistim" novcem plaćeni pojedinci, predložiti radi naše "budućnosti", ali se nadam da ćete vi, poštovani čitaoci i lovci, znati da se tome su­protstavite...

Piše Slavoljub Dragišić

 

U našoj zemlji nije retkost da se donose zakoni koji idu na ruku zapa­dnim mentorima, domaćim tajkunima ili čak organizovanom krimina­lu. Ovo treće, možda, izgleda nevero­vatno, ali vratimo se petnaestak go­dina unazad...

Zapad nam je uveo sankcije a drža­va je počela, uz pomoć kriminalnih krugova, da posluje i nabavlja naftu i deficitarnu robu. Istovremeno se oružje (ono sa dozvolom) kupavalo na veliko. Mnogi građani su posedovali i nosili oružje, što je počelo da sme­ta kriminalcima jer nisu mogli da predvide kada će im se neka naoru­žana žrtva suprotstaviti.

Za to vreme važan faktor u snabdevanju, a kasnije u pe­tooktobraskom osvajanju vlasti, kri­minal uspeva da "isposluje" porez na oružje i zabranu nošenja običnim građa­nima.

Još jedan detalj vre­dan pažnje, a to je preplita­nje interesa "prijatelja" koji su nas bombardovali i sve češćih "struč­nih" analiza sa zahtevom za razoru­žanje nacije. Vojska nam je, nažalost, posle nekoliko "izuzetnih" ministara, pred kolapsom. Realna snaga policije se zna, ostaje samo ono oružje u narodu (ono legalno).

Valjda se zato "samostalna" vlast ne bavi lovcima, jer oni poseduju 200.000 dugih cevi, 20 miliona meta­ka, kako-tako su organizovani, pozna­ju teren, sve u svemu - predstavljaju problem. Zato se koristi svaka pri­lika za pripremu uslova koji treba da ovo promene na - našu štetu.

Naime, ovih dana je ćerkica stra­nog diplomate ranjena u igri sa svojim bratom, oružjem ručne izrade, ko­je su našli u žbunu parka nadomak Beograda. Zgodna prilika da moj pre­zimenjak sa beogradske Akademije za diplomatiju i bezbednost, često po­minjan kao kandidat za važne dr­žavne funkcije, ali i kao zagovornik našeg ulaska u NATO, iznese svoju interesan­tnu ideju prema kojoj država treba da otkupi svo legalno oružje od građa­na, a lovci oružje i municiju da uzimaju iz lovačkih udruženja za lov i uveče vraćaju. Na taj način bi se, navodno, sprečili nemili događaji, po­put navedenog ranjavanja (podsećam: oružjem ručne izrade).

U kojoj to NATO državi postoje ovakvi propi­si? Da li ovaj bri­žni predlog podrazumeva i oduzimanje svih "fi­ća" čija cev volana je idealna cev kali­bra 16 od koje ima ko zna koliko ručno izrađe­nog oružja?

Ne mogu da pretpostavim šta će još pametni, demokratski nastrojeni, "čistim" novcem plaćeni pojedinci, predložiti radi naše "budućnosti", ali se nadam da ćete vi, poštovani čitaoci i lovci, znati da se tome su­protstavite.

......... 

Glas javnosti (23.8.2009)

Natura Online (24.8.2009)