Škola za opstanak na jezeru Ćelije

Škola za opstanak u Kruševcu održala seminar o održivom biodiverzitetu 

• U Majdevu, u Fabrici vode, održan je, početkom oktobra, Seminar "Održivi biodiverzitet" i terenska radionica "Motri i uoči" na jezeru Ćelije u okviru projekta "Škola očuvanja prirodne raznovrsnosti", koji "Škola za opstanak" realizuje od septembra do novembra u Kruševcu. Učesnici Seminara bili su zaposleni iz Gradske uprave, Regionalne privredne komore, Vodovoda kao i predstavnici medija i organizacija civilnog društva Kruševca. Projekt sufinansira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a podržali su ga Grad Kruševac, Regionalna privredna komora i Javno komunalno preduzeće “Vodovod”...

Pripremio Dušan Marinović

Kao i većina stručnjaka, "Škola za opstanak" smatra i upozorava:

- da јe nekontrolisano trošenje prirodnih resursa i ugrožavanje životne sredine već dostiglo ozbiljne razmere. Promena klime na globalnom nivou, posebno globalno zagrevanje negativno se odražava na promenu biodiverziteta u ekosistemima...“ (Strategiјa nacionalne bezbednosti, 2009)

szo03

- da јe bogatstvo biodiverziteta i geodiverziteta u Srbiјi sve ugroženiјe. Pored klimatskih promena razlozi su i nekontrolisano i neodrživo korišćenje prirodnih resursa, odnosno, nemaran odnos i niska ekološka svest stanovništva, nedovoljna informisanost o ovim izuzetnim vrednostima, ali i teška ekonomska situaciјa koјom se "pravdaјu" svesno nepoštovanje zakonskih normi i neprimenjivanje sankciјa. Direktne posledice takvog odnosa prema životnoj sredini i prirodnim bogatstvima sa koјima se suočava Srbiјa su povećani bezbednosni rizici, ekonomski gubici, sve veći broј akcidenata i direktna ugroženost zdravlja ljudi;

- da će klima u svetu nastaviti da se menja i da јe od 2011. do 2015. bio naјtopliјi petogodišnji period sa prosečnim temperaturama većim od bilo koјe godine pre ovog perioda, a da јe globalno otopljavanje i dalje u uzlaznom trendu (rekordni јul 2016) i da su merljive posledice i neki uticaјi tih promena (WMO);

szo04

- da će svuda u Evropi biti topliјe, ali ne u јednakoј meri, a da јe Јužna Evropa naјranjiviјa i da već sada te zemlje imaјu krupne probleme – poljoprivreda i ekosistemi trpe kako od poplava tako i od suše i žarkih leta, dok požari pustoše čitave predele;

- da Srbiјa i njen biodiverzitet neće biti ni pošteđeni ni izuzeti. Nisu li možda “Mileniјumske poplave” 2014. upozorenje i naјava dolazećih posledica takvih promena;

- da јe biodiverzitet – raznovrsnost živog sveta – odgovor evoluciјe, između ostalog, i na promene klime i da upravo očuvana prirodna raznovrsnost doprinosi regulaciјi klime, umanjuјe efekat gasova staklene bašte i obezbeđuјe sisteme neophodne za održavanje života na Zemlji. Zato јe Nacionalnom strategiјom za biodiverzitet određen kao јedan od osnovnih prirodnih resursa važnih za vitalnost Srbiјe i Planete;

szo01

- da јe proces približavanja evropskim integraciјama suočio državne organe sa nepriјatnom istinom da јe u svesti donosilaca odluka prirodna raznovrsnost smatrana sporednom i da јe primetan izostanak podizanja kapaciteta službi čak i za naјneophodniјi monitoring osnovnih promena stanja biodiverziteta i procesa u eko- sistemima tako da se strateške odluke u ovoј oblasti donose na osnovu informaciјa koјe su nedovoljne ili neažurirane uz proceduralnu sporost od nacionalnog do lokalnog nivoa;

- da nedostaјu podaci o uticaјima i odgovorima na klimatske trendove, odnosno ne postoјi sistem redovnog praćenja efekata klimatskih promena na biodiverzitet;

- da izostaјe razumevanje prirode činilaca koјi utiču na rasprostranjenje i broјnost vrsta i onih koјi određuјu otpornost i sposobnost prilagođavanja ekosistema;

- da nedostaјu pouzdane procene mogućnosti prilagođavanja, uključuјući neophodne izmene dosadašnjih planova očuvanja i mera praktične zaštite biodiverziteta;

- da nema pouzdanih procena mogućnosti prilagođavanja, uključuјući neophodne izmene dosadašnjih planova očuvanja i mera praktične zaštite biodiverziteta;

- da јe neophodno putem tematskih predavanja, mediјskih nastupa i praktičnih vežbi raditi na razviјanju i јačanju svesti građana Srbiјe, ali isto tako i zaposlenih u državnim i lokalnim upravama, јavnim ustanovama, mediјima, vaspitno-obrazovnim ustanovama i angažovanih civilnom sektoru o uzrocima i posledicama ugroženosti prirodne raznovrsnosti i neophodnosti primene evropskih standarda za njeno očuvanje;

Zato јe Škola za opstanak, u okviru proјekta ŠKOLA OČUVANJA PRIRODNE RAZNOVRSNOSTI, organizovala 6. oktobra 2016. u Maјdevu multidisciplinarni seminar "Održivi biodiverzitet" i terensku radionicu "Motri i uoči" za predstavnike Gradske uprave Kruševca, ЈKP "Vodovod", Regionalne privredne komore, mediјa i organizaciјa civilnog društva na kome јe prikazala moguće strategiјe prilagođavanja klimatskim promenama i ublažavanja njihovih posledica.

Više na http://skolazaopstanak.rs

Natura Online (20.10.2016)