Investiranje u očuvanje biodiverziteta obezbeđuje održivi lokalni razvoj  

• Ukupno održivo finansiranje zaštićenih područja unapređeno je zahvaljujući implementaciji UNDP/GEF projekta „Podrška održivom finansiranju sistema zaštićenih područja u Srbiji“, zaključeno je na konferenciji povodom obeležavanja Međunarodnog dana biodiverziteta (22. maj) i predstavljanja rezultata projekta, u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine...

Piše Nevena Milićević, Kovačić & Spaić, agencija za komunikacioni konsalting, www.kovacic-spaic.rs

Fotografije: Elina Jarvela (UNDP) i Predrag Šumarac (NP Kopaonik) 

Ovom prilikom u Beogradu su predstavljeni i rezultati petogodišnjeg UNDP/GEF projekta „Podrška održivom finansiranju sistema zaštićenih područja u Srbiji“, u okviru kog je, između ostalog, unapređeno i diversifikovano finansiranje u zaštićenim područjima kroz primene principa biznis planiranja, jačanje kapaciteta za razvijanje projekata, poboljšanje turističke ponude i infrastrukture u zaštićenim područjima, kroz obuke za turističke vodiče i brojne druge aktivnosti.

- Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine daje aktivnu podršku obeležavanju Međunarodnog dana biodiverziteta i podizanju svesti javnosti o ovoj temi. Radimo zajedno sa kancelarijom UN Programa za razvoj i zahvalni smo UNDP-u koji nam pomaže da unapredimo zaštitu prirode i cele životne sredine, ne samo na ovom, već i na drugim projektima - izjavio je g. Slobodan Erdeljan, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Jedan od rezultati petogodišnjeg UNDP/GEF projekta Podrška održivom finansiranju sistema zaštićenih područja u Srbiji

- UNDP radi na jačanju održivog finansiranja zaštićenih područja u Srbiji i promociji održivog finansijskog upravljanja kroz diversifikaciju izvora prihoda i poslovno planiranje. Mali broj izvora finansiranja i neadekvatna isplativost upravljanja, kao i nedostaci vezani za regulativu i javne politike, prepoznati su kao glavne prepreke za finansijsku održivost sistema zaštićenih područja u Srbiji - rekla je gospođa Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji.

Projekat „Podrška održivom finansiranju sistema zaštićenih područja u Srbiji“ je doprineo unapređenju zakonskog okvira i okvira javnih politika za poboljšanje finansijske održivosti zaštićenih područja, povećanju priliva prihoda za sistem zaštićenih područja i jačanju institucionalnih i individualnih kapaciteta upravljača zaštićenih područja za unapređenje ekonomičnosti upravljanja.

U okviru ovog projekta u Nacionalnom parku Kopaonik planinski domovi su opremljeni solarnim panelima

U okviru projekta, u Nacionalnom parku Kopaonik planinski domovi su opremljeni solarnim panelima, u Nacionalnom parku Tara izgrađena je prva staza za osobe sa invaliditetom u Srbiji, u Nacionalnom parku Fruška gora fokus je bio na razvoju turističke ponude i promocije, a u Nacionalnom parku Đerdap aktivnosti su uključivale obeležavanje staza, nabavku opreme i razvoj aplikacije za „pametne“ telefone, kao i izložbu za slepe i slabovide osobe u centru za posetioce.

Projektom su usmereni napori svih zainteresovanih strana ka sagledavanju ekonomski održivih modela upravljanja zaštićenim područjima, sa posebnim akcentom na efikasnost, smanjenje troškova i mogućnosti za diversifikaciju izvora njihovih prihoda.

Natura Online (22.5.2015)