Ekologija: cvetanje mora

Ova neobična pojava prvi put je zabeležena još 1872. godine, kada je nazvana "mare sporko". Potom se, u skoro pravilnim vremenskim razmacima, doduše na lokalnom nivou, ponavljala. Ali, ova pojava nije bila posledica cvetanja morskih cvetnica, već razmnožavanja biljaka koje nemaju cvet. O čemu je reč?...

Piše Dušan Marinović, urednik

Neobična pojava "cvetanja mora" prvi put je zabeležena još 1872. godine kada je nazvana "mare sporko" (mare sporco). Pomenuta pojava  zatim se, u skoro pravilnim vremenskim razmacima, ponavljala ali je i tada bila lokalnog karaktera (severni Jadran).

Zanimljivo je da "cvetanje mora" nije posledica cvetanja morskih cvetnica već razmnožavanja biljaka koje nemaju cvet.

Prema stručnjacima, efekat i brzina razmnožavanja, kao i boja, uticali su na to da je ta pojava tako nazvana. Posledice "cvetanja mora" vidne su kroz cele skupine sluzave i penušave mase koju čine različite alge mikroskopske veličine, pa upravo zbog toga i more deluje prljavo.

O čemu je reč?

Nečistoća, po našem kriterijumima, može da znači i "hranljive materije" jer se jednoćelijske alge, kako je dokazano, više i lakše razmnožavaju u uslovima povećane količine nitrata, fosfata, vitamina i antibiotika. S druge strane, postoji teza, po kojoj je uzročnik te pojave kobalt koji ne dospeva u Jadran rekama već spiranjem tla i kiselim kišama.

Međutim, najverovatnije je pravi uzrok "cvetanju mora", kako tvrde italijanski ekolozi, prekomerna količina pesticida koja rekom Po i dolazi u severni Jadran. Zapravo, prema nekim statistikama, na italijanskim njivama se godišnje, na svakog stanovnika, utroši po dva kilograma pesticida, odnosno, smatraju ekolozi, upravo su fosfor i azot, sadržani u njima i - pravi uzročnici morskog zagađenja i "cvetanja mora".

Natura broj 3 (maj 1996)

Natura Online (9.5.2009)