AGROBIZNIS MAGAZIN BROJ 86: GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Opšti opis gljiva 

ABM 86 str 55

Od ovog broja Agrobiznis magazin pokreće novu rubriku. Najpre ćemo govoriti o opštim ali ništa manje važnim stvarima kada je reč o našim gljivama: njihovoj građi, šeširu, cevčicama, porama, listićima, raznim oblicima, bojama, kožicama, dršci, prstenovima, manžetnama, ostacima ovoja, bazi drške, sporama, strukturi mesa gljiva, promenljivosti njihovih boja, ali i o njihovim mirisima, ukusima… Zatim ćemo govoriti o tome kako prepoznati i razlikovati opasne i otrovne gljive od onih jestivih i veoma ukusnih (pa i lekovitih)… Ovih drugih je, videćete, ipak, mnogo više u prirodi i od njih se mogu spremiti pravi gastronomski specijaliteti.

Piše Vladimir Janjić, dipl. ing, Agrobiznis magazin broj 86, april 2018, strana 55

Građa plodnog tela: karakteristike bitne za određivanje vrste 

Ono što u našim potragama tražimo, po šumama ili poljima, najčešće su krupna plodna tela, vidljiva golim okom, koja predstavljaju skup hifa namenjenih proizvodnji spora i razmnožavanju vrste. Najčešće je reč o pečurkastim izraslinama gde se jasno razlikuju drška od šešira (klobuka), sa drugim manje vidljivim morfološkim detaljima, ali veoma bitnim za determinaciju vrste. 

Za određivanje vrste, kod vrsta koje imaju šešir, važno je pre svega obratiti pažnju na različite oblike šešira i drške, zatim na karakteristike kao što su miris i ukus, koji su kod nekih gljiva jače izraženi. Prepoznavanje po boji šešira i drške je manje pouzdano i uslovno, jer se kod mnogih vrsta boje sa razvojem menjaju. Takođe, boja može varirati i u zavisnosti od mesta rasta kao i od vremenskih uslova. 

Nasuprot tome boja oštrice listića, pore, prsten i mrežica na dršci su pouzdanije karakteristike jer su, uglavnom, nepromenljive ili se menjaju tek sa starenjem gljive. Promena boje mesa i mleka (ukoliko gljiva poseduje mleko) je mnogo pouzdanija. Za sigurno prepoznavanje i određivanje vrste pažnja se mora obratiti na specifične, pojedinačne osobine koje treba da se poklapaju sa svim ostalim parametrima za određivanje pojedinačne vrste. 

Često se jestiva i otrovna vrsta razlikuju samo po nekoliko osobina koje neiskusnom deluju kao beznačajne razlike.

No, krenimo redom...

Natura Online (20.5.2018)