AGROBIZNIS MAGAZIN BROJ 87: GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Promenljivost boje i forme gljiva 

ABM Broj 87 str 57

Koji su faktori rizika pri određivanju vrste gljiva?...

Tekst i fotografije: Vladimir Janjić 

U opisima gljiva vrlo često srećemo raspon boja, a ponegde i oblika pri opisu pojedine vrste. Takva, na prvi pogled, nepreciznost bi početnike mogla da zbuni, međutim, ovde je reč o živim organizmima koji se prilagođavaju okruženju i uslovima pod kojima rastu.

Pri upoznavanju nove vrste gljiva, pre svega, potrebno je voditi računa o odlikama roda jer je to prvi pokazatelj stepena rizika, a vrlo često i najsigurnija razlika koja vas nikada neće izneveriti. 

Kao ilustraciju ovih reči gore možete videti fotografije načinjene pre nekoliko godina, odnosno koje sam napravio krajem maja. Na svim fotografijama je jedna vrsta - Panterina muhara (Amanita Pantherina)

Interesantno je da na pojedinim slikama nije moguće uočiti karakteristične bele pege (koje je kiša potpuno sprala) te je boja od sivkastobraon prešla u krem. 

Osnovne karakteristike gljiva, na koje moramo da obratimo pažnju su: opšti izgled (da li gljiva ima šešir ili nema i koji je njen oblik), kakav joj je himenalni sloj, da li su to listići, cevčice ili iglice (ukoliko je reč o gljivi sa šeširom) i koje su njegove osobine, kakav je oblik stručka, da li meso menja boju, na preseku itd...

Za određivanje vrste gljive takođe je vrlo važno i mesto rasta, odnosno, da li je gljiva vezana za drvo i kako ili nema nikakvih veza sa drvetom. 

Sve ove karakteristike, uz boju himenalnog sloja, određuju, za početak, porodice, ali i pojedinačne vrste gljiva. 

Još jedna važna napomena: ne postoji prečica u upoznavanju gljiva, niti čarobna formula za njihovo određivanje. Jedino sigurno prepoznavanje vrste, uz prepoznavanje mogućih dvojnica, garantuje sigurnost u berbi gljiva.

Natura Online (24.6.2018)