GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Veliki žbun

(Meripilus giganteus)

gljiva veliki zbun 01 copy 

Jedna potencijalno lekovita ali, sa te strane, nedovoljno izučena gljiva. O lekovitosti postoji samo jedan napis nedovoljan da bi se sa sigurnošću tvrdilo da je tako. No, uzimajući u obzir mesto rasta i metabolizam, potencijalno bi i gljiva veliki žbun trebalo da bude lekovita.

Tekst i fotografije: Vladimir Janjić, dipl. ing

Plodno telo široko 30-80 cm (veoma veliko), sa više pojedinačnih šešira naslaganih jedan preko drugog, lepezasto raspoređenih, koji izbijaju iz zajedničke baze, a svaki sa kratkom i mesnatom drškom. 

U mladosti boja ove gljive je žuta, dok starenjem postaje tamnija, sve do tamno braon boje kod starih primeraka.  

gljiva veliki zbun 02 copy

Meso gljive je debelo, belo do krem, na preseku pocrni, prijatnog mirisa i ukusa slatkasto gljivljeg (neki autori navode da je ukus kiselkast, moguće, ali vrlo blago).

Pore su krem do bledooker boje, na dodir pocrne, okrugle i sitne. 

Spore su bele boje.

Stanište gljive su živa ili mrtva debla, najčešće bukve

Fotografije su sa istog panja bukve snimljene sa razmakom od dve godine; to znači da se ova gljiva može brati i u više berbi sa istog panja. 

Gljiva je jestiva dok je mlada, kasnije postaje izuzetno žilava. 

gljiva veliki zbun 03 copy

Zamena je praktično nemoguća ukoliko se imaju u vidu enormne dimenzije ove gljive.

Primerci sa fotografija bili su teški po nekoliko kilograma.

Natura Online (24.8.2018)