GLJIVE NAŠIH KRAJEVA

Obična (osetljiva) uvijača

(Paxillus involutus)

Gljiva obicna uvijaca 01

Ova gljiva je otrovna! Moguća je njena zamena sa pojedinim vrstama mlečnica ali ni sa jednom gljivom interesantnom za konzumiranje. Inače, ova vrsta je česta i obilno rađa pa je šteta što nije za upotrebu…

Tekst i fotografije: Vladimir Janjić, dipl. ing

Opis gljive

Šešir: 5-20 (30) cm širok, u mladosti ravan sa podvijenom ivicom, kasnije levkast i izrazito levkast (uglavnom nepravilno). Boja je bledo okeržuta do boje rđe. Površine je veluraste, za kišna vremena klizav dok je ivica jasno rebrasta.

Listići: krem ili bledožuti do boje smeđe rđe (malo tamniji od šešira), uglavnom račvasti sa jarkom se spuštaju niz stručak.

Stručak: do 6 cm visok i do 3 cm debeo. Prljavožute do smeđecrvenkaste boje, valjkastog oblika, kratka, puna, jaka, ponekad sužene osnove. 

Meso: na prerezu žuto, kasnije menja boju u smeđu. Kiselkastog mirisa i ukusa (nisu posebno jako izraženi).

Gljiva obicna uvijaca 02

Stanište i vreme rasta: lišćarske i četinarske šume od leta do jeseni (snimljeni primerci su nađeni maja ali veoma kišnog).

Upotreba: gljiva je otrovna!

Mogućnost zamene: sa pojedinim vrstama mlečnica, ali ni sa jednom gljivom interesantnom za konzumiranje.

Kuriozitet vezan za ovu gljivu je taj što se ona u Rusiji upotrebljava (mada je i ruska literatura ne preporučuje, odnosno smatra je za otrovnu); štaviše i sâm sam je jednom, kod prijatelja u Moskvi, jeo. Verovatno da sporadična upotreba ne izaziva probleme, dok se dugotrajnijom i češćom upotrebom akumuliraju hemikalije (reč je o posebnim vrstama antigena) koje štetno deluju na krv.

Inače vrsta je česta i obilno rađa, pa je šteta što nije za upotrebu.

Gljiva obicna uvijaca 03

Natura Online (17.6.2019)