AGROBIZNIS MAGAZIN: KUĆNI LJUBIMCI

Kako razgovaraju psi

ABM broj 82 strane 52 53

Mada mnogi misle da psi komuniciraјu laјanjem, režanjem, zavijanjem i cvilenjem, to je samo deo istine. Naime, „razgovor” između pasa se odvija složenim i često suptilnim јezikom njihovih tela. Ako naučimo da tumačimo govor tela psa, lakše ćemo razumeti i šta on pokušava da nam kaže. Glavni stavovi u njihovom govoru tela jesu, u stvari, saopštavanje drugima da li su - u podređenom ili nadređenom položaju. Šta će, međutim, pas pokazati svom „sagovorniku”, čoveku ili drugom psu, u velikoj meri je definisano njegovim mestom u hijerarhiji njegovog čopora.

Piše Dušan Marinović 

Kako se ponaša podređeni pas?

Kada psu prilazi čovek (ili pas) koјem јe podređen, on će najpre svoјe telo malo pognuti u odnosu na dominantnu individuu. Podređeni pas će tada nositi rep nisko, može i mahati njime ili će ga čak podviti između nogu do stomaka, ukoliko je pred njim, recimo, predominantan pas.

Podređeni pas u takvim situacijama ima blag i indirektan pogled, spljo- štene uši, a zubi su mu pokriveni. U određenom trenutku pas nas može liznuti jezikom, a ukoliko je i to nedovoljno da pokaže koliko je podređen, može se prevrnuti na leđa, izlažući nam svoj meki i osetljivi stomak kao potpuni dokaz pokornosti.

Takvim svojim ponašanjem pas pokazuje da nam je potpuno podređen. Ali, ako pas to uradi kao odgovor na našu opravdanu kritiku njegovog prethodnog lošeg ponašanja, a mi nastavimo da ga uporno grdimo ili kažnjavamo, i to pošto je priznao svoju grešku i našu dominaciju, napravićemo veliku grešku i pogazićemo jedno od glavnih pravila koja su regulisana psećim socijalnim odnosima.

Takvo naše ponašanje potpuno će zbuniti psa i napraviti konfuziju u njegovoj glavi. Jer, u njihovom (psećem) svetu, posle priznanja nečije dominacije, stvar se završava. Bez daljeg kažnjavanja i sankcija, kao što se, inače, to često dešava u našem, kobojagi, ljudskom i humanom svetu.

U dresuri je važno da se uvek zna ko je - gazda.

Kako se ponaša dominantan pas?

Kada dominantnom psu prilazi nepoznati poјedinac, odnosno čovek čiјi status psu nije poznat, on će se kretati ukočenim pokretima, a glava i rep će mu biti podignuti. Pogled psa biće tada direktan i može (a i ne mora) da uvijeno reži na pridošlicu. Ukoliko je druga individua pas, oni će se trenutno zaustaviti i postaviti svoja tela pod pravim uglom, shodno svojoj veličini. U tom trenutku, posle tog uspostavljenog „garda”, jedan od pasa moraće odmah da se povuče čime će nedvosmisleno pokazati da prihvata dominaciju onog drugog. Ali, ukoliko se to ne dogodi dolazi do borbe pasa za uspostavljanje dominacije.

Šta se može dogoditi ako pogrešno budemo razumeli govor tela svog psa?

Ukoliko nepravilno protumačimo ili ne budemo poštovali govor tela svog psa, on se može zbuniti, postati nervozan i nesiguran. Treba, međutim, ovde naglasiti da se ovaj problem retko javlja u samoj interakciji pasa jer se oni, očigledno, međusobno bolje razumeju. I mada će pas biti nervozan, zbog našeg nerazume- vanja, on tada može manifestovati i pokornost i agresivnost, zavisno od situacije. Ipak, u većini slučajeva, on će pokazati pokornost.

Ako i dalje ne budemo poštovali njegove signale potčinjenosti, koje nam upućuje, pas će, u početku, pokušati da nam pobegne. Ukoliko ne bude mogao da pobegne pokušaće da se odbrani grickanjem ili ujedom. Ali, čak i kada se tako agresivno ponaša, nervozan pas obično tada ne pokazuje, govorom svoga tela, tipično dominantno ponašanje.

Treba zapamtiti da su nervozni psi često nepredvidivi, pa i opasni. Baš kao i oni ujedljivi, koji obično to rade iz sopstvenog straha. Uostalom, kao i u ljudskoj psihi, velika agresivnost se javlja, u najvećem broju slučajeva - zbog nemoći ili velikog straha.

Dakle, čuvajmo se nervoznih, nepredvidivih i uplašenih ljudi i pasa! Nema razlike!

Ovde se postavlja i pitanje da li će se pas ponašati isto prema svim članovima naše porodice? I može li prema nekome posebno - biti opasan?

Kako će se pas odnositi prema svakom članu naše porodice, zavisi od njegovog poimanja da li je ta osoba njemu nadređena ili podređena. Na primer, ako pas smatra vašeg supruga dominantnim u „porodičnom čoporu”, a vašu decu kao sebi podređene članove, on će tada spremno slušati samo vašeg muža, ali će se zato odupirati da poštuje dečje naredbe. Često se dešava da pas doživljava samo decu kao podređene članove „svog čopora”.

Takva situacija je, međutim, potpuno neprihvatljiva. Jer, pas uvek mora da bude na najnižoj lestvici u porodičnoj hijerarhiji. Za razliku od čopora vukova u divljini, takve namere i pretenzije vašeg psa da „dođe na vlast” u vašoj porodici i zavede torturu nad svima vama, ne smete tolerisati ni opravdavati - ni pod koјim okolnostima!

Uostalom, i knjaz Miloš je govorio: „Vlast, puška, žena i konj - nikome se ne daju!”

(Iz eKnjige "Dresura pasa - Pitanja & Odgovori" Dušana Marinovića)

Agrobiznis magazin broj 82, decembar 2017. strane 52-53

(Nastaviće se)

......

Natura Online (2.1.2018)