KUĆNI LJUBIMCI

Kako da naučimo psa da nam donese bačeni predmet 

ABM 125 str 56

U ovoj vežbi ne bi trebalo da imamo većih problema s obzirom na to da je naš pas, u ne davnoj prošlosti, bio lovac i predator. Naravno, neki psi će radije i uspešnije donositi bačene predmete ali su svi oni, manje-više, dobri aporteri. Ipak, između običnog bacanja štapa psu u šetnji do pravog aportiranja ili donošenja bačenog mu predmeta u ustima, sa obaveznim sedanjem ispred nas, i konačnog davanja vlasniku predmeta - postoji razlika. Zato je dobro ovu vežbu raditi dosledno jer je njen cilj da naučimo psa da na naš znak odmah skoči za bačenim predmetom i što pre nam ga donese... 

Piše Dušan Marinović

Glasovne komande u ovoj vežbi su APORT ili DONOSI i PUSTI, a na nama je da na pravilan način iskoristimo pseći nagon za lovom i donošenjem. 

U ovoj obuci postoje dva načina da psa naučimo da donosi predmete: u igri ili prisilnim privikavanjem. Mnogi dreseri smatraju da je tehnika privikavanja psa na aport pomoću hrane pogrešna pa hajde da im verujemo. Ali, ne zavisi samo od nas koji ćemo način izabrati već i od toga da li pas od malena hoće ili neće da rado aportira predmete. 

Kako se to u igri pas uči aportiranju? 

Pas mora biti raspoložen za igru i u njoj nema mesta za primenu bilo kakve sile. Drugim rečima, između nas i psa mora postojati prisna veza i poverenje. Ali, sa ovom vežbom počnimo tek kada je naš „pitomac” potpuno savladao lekcije iz sedanja i dozivanja, jer će baš te naučene vežbe olakšati naš rad na uvežbavanju aporta. 

Sama vežba ima tri glavna dela koji se nadovezuju jedan na drugi a to su

  • hvatanje 
  • držanje i 

  • puštanje predmeta.


Na hvatanje predmeta psa navikavamo tako što brzim pokretima, pred očima psa, mašemo nekim njemu već poznatim predmetom. To može biti manja lopta, parče drveta, krpenjača, specijalna „kobasica” za pse (od tekstila)... nije mnogo važno šta.

Zašto to radimo? 

Munjevitim kretanjem predmeta, u raznim pravcima, ispred psa, kod njega budimo iskonski nagon za lovom i hvatanjem „žrtve”. Kad pas uhvati predmet treba da izgovorimo glasovni znak za ovu vežbu APORT ili DONESI i da ga potom veselo pohvalimo i bodrimo. 

Odmah posle hvatanja dolazi drugi deo vežbe: držanje predmeta. Tada moramo paziti na predmet, koji je pas uhvatio, da ga prerano ne ispusti iz svojih čeljusti. To ćemo postići tako što ćemo desnom rukom, odmah po hvatanju predmeta, pridržati donju čeljust psa, a levom ga milovati po glavi. U međuvremenu stalno bodrimo psa i ponavljajmo komandu APORT ili DONESI. 

No, kako sada „ubediti” psa, kome se ovaj predmet baš dopada da mu je ustima, da nam ga dâ, takoreći preda „tek tako”?

Kao što rekosmo - igrom! Ili bolje rečeno, „borbom” za predmet između nas i psa. U tu svrhu privlačimo lagano predmet (koji pas još drži u ustima) k sebi, levo i desno. Istovremeno psa bodrimo sa BRAVO i APORT i stalno pazimo da u toj „borbi” mladi pas uvek „pobedi” (zbog učvršćivanja njegovog samopouzdanja). 

Posle kraćeg držanja predmeta u čeljustima, obema rukama uhvatimo predmet i, na glasovni znak PUSTI, oduzmimo predmet psu. 

Treba zapamtiti da je svaka pa i najmanja borba pri samom hvatanju predmeta u ovoj vežbi nepoželjna jer će pas strahovati od bilo kog predmeta, a naročito od onog koji je povezan sa čujnim znakom APORT. 

Agrobiznis magazin, jul 2021, strana 56

…..

Natura Online (2. 9.2021)