Kako izgleda zdrava mačka 

Mačka zdrave građe, pažljivo negovana i čuvana, zaštićena od nesreća, može da živi dvadeset i više godina. S obzirom na to da se mačka u starosti ponaša kao i svako drugo biće - veoma retko doživi duboku starost jer joj je potrebno pokloniti mnogo truda, nege, pažnje...

Piše Mirjana Krbačević / Foto Goran Đaković

Važno je za vlasnika mačke da bude svestan rizika po zdravlje ljubimca. Sa malim izuzetkom nekoliko retkih, ali ozbiljnih bolesti, osnovno pravilo je da se mačka dobro hrani, da vodi računa o sopstvenoj higijeni i da ima gusto, sjano krzno, da pokazuje interesovanje za spoljni svet.

NORMALNI VITALNI ZNACI

Temperatura: 37,8 do 39,2 stepeni Celzijusovih

Puls: 

- 80 do 150 za odrasle jedinke

- 80 do 175 za mlade

- 150 do 200 za mačiće

Disanje u minuti:

- 20 za odrasle jedinke

- 20 do 30 za mlade

- 30 do 40 za mačiće

Urin: bistar i žut, da nema prisustva neprijatnog mirisa osim kod mačaka u teranju.

NATURA 18 str 44

KAKO SAČUVATI NJENO ZDRAVLJE

Držati životinju na način koji odgovara njenoj prirodi, preduzeti preventivne mere protiv glavnih rizika za normalan razvoj.

Odvesti novopridošlo mače kod veterinara i proveriti zdrvstveno stanje.

Ako svakodnevno provodite mnogo vremena sa vašom mačkom, brzo ćete uvideti da li je zdrava ili bolesna.

Do promene najčešće dolazi u ishrani ili obavljanju toalete. Brzo ćete moći da reagujete promenom ishrane. Važno je da vaša mačka uvek dobije svežu vodu u čistim posudama, takođe svežu hranu i da joj je na raspolaganju čist nužnik. Isto tako do raznih infekcija i zaraza može doći prilikom parenja o čemu treba voditi računa.

TABELA 1 I 2

STAROST MAČKE U POREĐENJU SA LJUDSKIM GODINAMA 

Tabela u prilogu prikazuje mačje godine u odnosu na ljudske. Međutim, način života, pol, klima... mogu da pomere ove granice. 

MAČKA ČOVEK
1 mesec  5-6 meseci
2 meseca  9-10 meseci
3 meseca  2-3 godine
4 meseca  5-6 godina
5 meseci  8-9 godina
6 meseci  14 godina
7 meseci   15 godina
8 meseci  16 godina
1 godina  18 godina
2 godine  25 godina
3 godine  30 godina
4 godine  35 godina
5 godina  38-40 godina
6 godina  42-44 godine
7 godina  45 godina
8 godina  48 godina
9 godina  55 godina
10 godina   60 godina
11 godina   62 godine
12 godina   65 godina
13 godina   68 godina
14 godina   72 godine
15 godina    74 godina
16 godina   76 godina
18 godina  80 godina

Izvor: Simon & Schusters guide to cats, by Gino Pugnetti Mordecai Siegal, U.S. Editor 

Natura broj 18, mart 1998.

Natura Online (4.12.2023)