FELINOLOGIJA - SVE MAČKE SVETA

Mejn kun

mejn-kun-macka

Smatra se da je ova rasa jedna od najinteligentnijih u mačijem svetu. Ženke mejn kuna su izuzetno dobre i pažljive majke. Njihova legla su najčešće velika, pa mogu da broje i do osam mačića. Poslednjih godina ova rasa doživljava pravu ekspanziju u Evropi. Prateći taj trend i kod nas su stigli kvalitetni primerci tako da će naši ljubitelji mačaka moći da uživaju u ovim zaista lepim macama...

Piše Igor Vuletić / Foto: Yann Arthus-Bertrand

Ova autohtona američka rasa ima verovatno najzagonetnije poreklo i genezu od svih mačaka. Iako se pouzdano zna da je šetala kanadskim i američkim prostranstvima pre više od 200 godina, ova rasa mačaka definitivan standard dobija tek 1967. godine.

Fenotipski mejn kun najviše podseća na norvešku šumsku mačku, mada starost ovih rasa i velika geografska udaljenost njihovih postojbina čine neverovatnom teoriju o njihovom zajedničkom poreklu. Ustvari, mnogo felinologa smatra da mejn kun nije ništa drugo nego robusna, dugodlaka verzija obične evropske mačke, a koja je razvila takvu svoju fizionomiju usled nepovoljnih klimatskih uslova i surovih prilika.

Potvrdu takvom svom stavu oni nalaze u tome što mejn kun primerci, doneti u toplije zemlje i krajeve, već u drugoj ili trećoj generaciji, osetno gube na telesnoj masi.

Mejn kun je danas priznata i omiljena rasa mačaka, veoma atraktivne pojave i osobenog temperamenta. Telo mejn kuna je mišićavo i snažno ali i izduženo tako da odaje utisak gracioznosti. Telo je odlakano gustim krznom srednje dužine tako da mejn kun pripada poludugodlakim rasama.

Na dugačkom vratu nalazi se široka glava sa visoko smeštenim jagodičnim kostima. Brada je jaka i njen vrh i nos treba da leže u jednoj ravni. Oči su joj krupne, skoro okrugle i široko razmaknute. Uši su velike, široke u osnovi a šiljate pri vrhu i dosta visoko usađene.

Noge kod ove rase su snažne ali su proprocionalne sa telom. Rep, koji ljubitelji ove rase smatraju najlepšim ukrasom te mačke, dugačak je otprilike koliko i ostatak tela. U svojoj osnovi rep je širok sa tendencijom sužavanja ka vrhu sa mnogo dugih lepršavih dlaka. Mejn kun često nose rep podignut na gore i tada deluju impozantno.

Ono što je zanimljivo kod mejn kuna jeste to da te mačke veoma sporo sazrevaju. Razvoj pojedinih visoko selekcionisanih primeraka završava se tek u petoj godini.

Temperament mejn kuna je još jedna neobičnost, bar što se mačijeg sveta tiče. To je tiha i izrazito posesivna mačka koja od svih rasa pokazuje najviši stepen vernosti prema svom vlasniku. Možda i zbog toga mnogi smatraju mejn kuna "psom među mačkama". Zato nije retkost videti mejn kuna kako po ceo dan ide "uz nogu" vlasnika. Ipak, one, poput ostalih rasa mačaka, ne prihvataju klasičnu dresuru. Njena privrženost je spontana, a ne naučena.

Ova rasa nema strah od vode pa njihovo kupanje uglavnom protiče bez problema. Dobro podnosi izložbe mada sa njima treba postupati malo oštrije nego prema ostalim rasama.

Smatra se da je ova rasa jedna od najinteligentnijih u mačijem svetu. Ženke mejn kuna su izuzetno dobre i pažljive majke. Njihova legla su najčešće velika, pa mogu da broje i do osam mačića.

Poslednjih godina ova rasa doživljava pravu ekspanziju u Evropi. Prateći ovaj trend i kod nas su stigli kvalitetni primerci tako da će naši ljubitelji mačaka moći da uživaju u ovim zaista lepim macama.

..........

VARIJETETI

Mejn kun raspolaže širokim dijapazonom varijeteta, ukupno 235 koji se dele u devet grupa, a unutar toga na varijetete. Jednobojne mačke, crne i plave, spadaju u drugu grupu, a posebno se tretiraju riđe i krem (peta i šesta) i bele (deveta). Od priznatih rasa, identičan broj varijeteta ima još norveška šumska i turska angora, s tim što se turska angora u devetoj grupi i dalje razgranjuje zbog irisa očiju na 61, 62 i 63.

Ž. P. & A. T.

GRUPA OPIS GRUPE BROJ VARIJETETA
I Bez agutija 2
II Bez agutija sa belom 2
III Sa agutijem 20
IV Sa agutijem i belom 24
V Riđa/krem sa i bez agutija i kornjačevina varijacija sa i bez agutija 44
VI Riđa/krem sa i bez agutija, sa belom i kornjaČevina varijacije sa i bez agutija sa belom 52
VII Srebrnasta (silver) sa i bez agutija 42
VIII Srebrnasta (silver) sa i bez agutija sa belom 48
IX Bela 1

Natura broj 23 (mart 2001)

Natura Online (23.4.2009)