FELINOLOGIJA

Zašto oči mačaka svetlucaju u mraku?

Uz ovo pitanje nezaobilazno ide i ovo: Zašto zenice mačke imaju uspravan prorez?...

Piše Desmond Morris / Preveo Dušan Marinović

To se događa zato što mačje oko ima specifičan "uređaj" za poja­čavanje svetlosti, smešten u zadnjem delu oka. To je sloj tkiva koji reflektuje svetlost (tapetum lucidum što zna­či - sjajna tapeta), a koji deluje poput ogledala iza mrežnjače i reflektuje svetlost nazad na nju.

Zahvaljujući tome mačje oko koristi i najmanju svetlost koja uđe u njega. Ljudi svojim očima upijaju mnogo manje svetlosti koja ulazi u njih. Zbog te razlike mačka vidi u polutami sve pokrete i predmete, a koji su za nas nevidljivi.

Uprkos tome nije istina da mačke vide u potpunom mraku, kako to neki misle. U potpuno mrkloj noći mačka se snalazi zvukom, mirisom i zahvaljujući sjajnoj osetljivosti svojih - brkova.

Uz ovo pitanje nezaobilazno ide i ovo: Zašto zenice mačke imaju uspravan prorez?

Sužavanjem zenice u uspravan (a ne okrugli) prorez mačka dobija bolju kontrolu nad količinom svetlosti koja ulazi u njeno oko.

Za životinju koja ima dovoljno osetljive oči da dobro vidi i u polutami važno je da je ne zaslepljuje jaka sunčana svetlost. Sužavanje zenice u uspravan prorez omogućava joj da, po potrebi, smanji  količinu svetloste koja joj ulazi u oko.

Uz to, spuštanjem očnih kapaka, mačke mogu još više da smanje količinu i jačinu svetlosti koja ulazi u oko. Imajući tako, zapravo, dva proreza - uspravni prorez zenica i onaj horizontalni koji čine kapci, a koji su pod pravim uglom jedan prema drugom, od svih životinja mačka ima najprilagodljivije oko, spo­sobno da "izlazi na kraj" i sa svetlošću koja je za druge životinje zaslepljujuća.

Činjenicu da je upravo noćna osetljivost mačjih očiju poveza­na sa smanjivanjem zenice u vertikalne proreze potvrđuju i mnoga posmatranja lavova, životinja koje žive danju: Njihove zenice imaju, poput naših - okrugle proreze.

(Iz knjige "Catwatching" Desmonda Morisa)

Natura Online (10.8.2009)