FELINOLOGIJA - MAČKE

Najsavršenija stvorenja

Mačka je veoma aktivno i živo stvorenje. Sam njen oblik, stvaran kroz mnoge milenujeme, rezultat je te aktivnosti. Bez obzira na kom području živi, svuda je takve građe da joj omogućava fascinantne pokrete. Zapanjujući odraz i skok u atletskom stilu, lakoća veranja i munjevitost pri hvatanju plena dovedeni su do savršenstva…

Piše dr Radiša Ružić, dipl. vet

Poreklo mačke nije razjašnjeno. Naučnih dokaza o tome nema, a najstarije zabeleške u vezi sa tim samo su mitovi i legende. No, kako bilo da bilo, ona je uspela da zanese ljude. Mazna je i hirovita, ali nepotkupljiva i dostojanstvena. Nadarenost takvim biološkim svojstvima, kakva se ne sreću kod drugih bića i koja su za rani stepen ljudskog obrazovanja bila natprirodna, učinila je da su joj neke civilizacije dale značaj nadzemaljskih fenomena. U najstarija vremena njen lik uzet je kao simbol božanstva, a neki narodi uzdigli su je na stepen svete životinje.

Odana čoveku koliko i sam čovek njoj, danas, ona simbolizuje ljubav oslobođenu straha da neće biti uzvraćena. Odnos čoveku prema mački promenio se, ali u pozitivnom smislu. Do toga je, uostalom, i moralo da dođe. U silovitom tempu svakodnevnog života, ovovremeni čovek je sve ređe u prilici da deli radost sa darovima nenarušene prirode. A ipak, podsetimo se, u njegovoj biloškoj biti postoji praiskonska potreba za dodirom, za mažanjem. I, mačka se našla - kao za to stvorena. Ona je, reklo bi se, dočekala svoju ulogu. Gipkim pokretima, umiljavanjem i maženjem, ovo stvorenje razgaljuje dušu čovekovu, uveseljava ga i odmara, pa ga je tako, nenametljivo, i opčinilo.

Harmonija tela

To je i razumljivo kada se zna da su mačke, ne samo među životinjama sa kandžama nego među životinjama uopšte, najsavršenija stvorenja. Sa sličnom razmerom između udova i trupa, pravilnošću i harmonijom tela ne srećemo se kod drugih sisara. Svaki deo njihovog tela lepo je ukomponovan, pa cela životinja ostavlja utisak lepote i skladnosti. Zbog toga se domaća mačka smatra uzorom cele porodice ovih životinja. Uz to, ona je veoma zahvalna, ne traži puno nege i truda i uvek je zadovoljna životom.

Mačka je veoma aktivno i živo stvorenje. Sam njen oblik, stvaran kroz mnoge milenujeme, rezultat je te aktivnosti. Bez obzira na kom području živi, svuda je takve građe da joj omogućava fascinantne pokrete. Ljubitelji ove životinje ne samo da uživaju u lepoti tih pokreta već se njom diče i ućutkuju svakog ko bi ovoj lepotici uputio bilo koju ružnu reč.

Fascinantni pokreti

Zapanjujući odraz i skok u atletskom stilu, lakoća veranja i munjevitost pri hvatanju plena dovedeni su do savršenstva. Ta svojstva mačke prerasla su potrebe opstanka ove životinje i postala su karakteristika njene vrste.

Iako mačke žive na Zemlji više od 50 miliona godina, one su se odomaćile tek poslednjih 3.000 godina. Otuda nije čudno što ne prihvataju čoveka onako kako on to želi - štićenički, prijateljski. Ulične mačke ne "padaju" na pomoć čoveka. Neke su samo oprezne, druge su, čak, veoma opasne. Ovo saznanje mnogi dobronamerni ljudi platitli su iskustvom. Ali, zaboga, da nisu takve, kako bi opstale?

Čak i mače, koje još nije progledalo, ispoljava nepoverenje prema čoveku. Udomljeno sa smetlišta, ono će retko spasiocu uzvratiti ljubav za njegovu pažnju i strpljenje. Ma gde kasnije živela, tu osobinu nepoverenja mačka nosi u sebi. Ona koja potiče iz necivilizovane sredine nekomunikativna je i nikada neće sarađivati sa čovekom.

Urođeno nepoverenje

U velikim gradovima često se može videti kako plemeniti ljudi hrane mačke lutalice po parkovima i gradskim trgovima. Prizor je zanimljiv: životinje će se sakupljati na tom mestu u određeno vreme, poješće postavljenu hranu , zadovoljno će olizati brke i mirno otići svaka na svoju stranu. Rastanalk, bez obostranog zadovoljstva. Trljanje o nogu dobročinitelja ili dopuštanje da ih on pomazi, izostaće. O nekoj "zahvalnosti" ni govora, čak ni umilnog maukanja. Posegne li dobročinitelj za nekom da je uhvati, ona će zafrktati, preteći otresti repom kao bičem, a i ide li on dalje, dobiće šapu sa izbačenim kandžama.

Ova osobina nije strana ni kućnim mačkama. Za razliku od njihovih divljih rođaka one su samo tolerantnije, ali i to do određene granice. Tako, mačak kome se uskraćuje izlazak sa ženkom ne dozvoljava uvek maženje čoveku. Često će bez upozorenja upotrebiti svoje oružje.

(Iz knjige "Mačka: Uzgoj - nega - lečenje")

Natura broj 11 (februar 1997)

Natura Online (27.2.2010)