OPASNOSTI KOJE VREBAJU KUĆNE LJUBIMCE 

Ima li mačka devet života? 

Opekotine i strujni udari sastavni su deo urbanog života savremene mačke. Šta učiniti u takvim situacijama?...

Piše dr Radiša Ružić, dipl. vet / Foto Goran Đaković

Prastaro verovanje da mačka ima devet života danas je postalo zabluda. Istina je da više od 230 mačijih kostiju i 500 mišića omogućavaju zapanjujuću gipkost ne samo njenih udova nego čitavog tela. To je od ogromnog značaja za ublažavanje potresa pri skoku ili padanju sa visine. Zahvaljujući njima, može se kazati da mačka ide na "meko spuštanje". Uz to, velika moć orijentacije i sposobnost da se brzo uspostavi ravnotežni položaj omogućavaju mački da se u svakoj situaciji "dočeka na noge".

No, danas, u vreme uzmaha ljudske civilizacije, smisao izrečene mudrosti sve više se gubi. Životne prostore prožima visoka tehnika i elektronika. Čovekov oslonac odvojen je od zemlje razdaljinom koja se ponaša poput zategnutog lastiša, a na ulicama vladaju zakoni brzine i nervoze. Sve ovo ukazuje da mnoge opasnosti vrebaju mačku, ma gde se ona našla. Od nesreća koje mogu da zadese mačku u stanu, ovoga puta pomenućemo opekotine i strujni udar.

Opekotine

Opekotine mačka može da zadobije u kuhinji i u kupatilu. One su često cena za nestašluk i radoznalost naročito mlađih mačaka. Neretko se događa da mačka skoči na usijanu ringlu ili plotnu od šporeta. Poznati su i slučajevi da se na mačku, koja se mota oko nogu, prospe lonac sa vrelom vodom. Opekotine takve vrste dešavaju se i kada se mačka oklizne i padne u kadu s vrućom vodom.

Rane od opekotine veoma su bolne, pa se prva pomoć svodi na ublažavanje bola kako bi se sprečio mogući šok. Ako u trenutku udesa ne raspolažete odgovarajućim lekom, povređeno mesto treba prekriti čistom, po mogućnosti sterilnom gazom i smesta se zaputiti veterinaru. Ako je reč o povredi pri kojoj nije došlo do gubitka kože, u nedostatku odgovarajućeg leka, blagotvorno će delovati sloj zubne paste nanet preko opečenog mesta.

Kod opekotina izazavanih vrelom vodom, krzno mačke se natopi njome, pa je vreme delovanja toplote duže. U takvim slučajevima korisno je opečeno mesto staviti pod slavinu sa hladnom vodom.

Mesta  opečena hemikalijama treba isprati, pazeći da se pritom štetno sredstvo još više ne proširi po koži. Kod ovakvih opekotina, kad god je to moguće, korisno je oštećeno mesto odmah tretirati sredstvom koje neutrališe dejstvo izazivača povrede. Na primer, opekotine  izazvane krečom (baza) treba ispirati rastvorom borne kiseline, a one koje su posledica štetnog dejstva jakih kiselina (hlorovodonična kiselina, esencija i slično) treba tretirati sredstvima baznog karaktera (rastvor sode bikarbone).

Strujni udar

Druga vrsta akcidenata koja može da zadesi mačku u stanu jeste električni (strujni) udar. Mačke, naročito mlade, vole  da se igraju koncima i električnim gajtanima. U takvoj igri, zaintrigirana pokretljivošću gajtana, mačka lako može da pregrize zaštitni omotač i da zubima stegne žicu. Posledica je jasna, a ishod često smrtonosan.

U slučaju šoka (kad prestane disanje) treba odmah primeniti veštačko disanje. U tu svrhu, mačka se postavlja na bok, otvore joj se usta i izvuče jezik, a onda se dlanom druge ruke blago pritiska i popušta grudni koš u intervalima od jedne do tri sekunde, sve dok mačka ne počne da diše duboko i ravnomerno.

(Iz knjige "Mačka: Uzgoj - nega - lečenje")

Natura broj 11 (februar 1997)

Natura Online (5.3.2010)