Narodni običaji i verovanja: prela

Po svedočenju Miloša Mirosavića (1914) prela su se održavala u jesen kad se smire radovi, obično na raskrsnicima. Naloži se vatra, igra se, peva. Starije žene prema vatri pletu, predu, a mlađarija igra, pa se na kraju gotovo svi uhvate u kolo. Kad nestane drva za vatru, ide se kući...

Piše Borivoje Mirosavić

Po svedočenju Miloša Mirosavića (1914) prela su se održavala u jesen kad se smire radovi, obično na raskrsnicima.

Naloži se vatra, igra se, peva. Starije žene prema vatri pletu, predu, a mlađarija igra, pa se na kraju gotovo svi uhvate u kolo. Kad nestane drva za vatru, ide se kući.

Zimi se išlo na prela, na sedenje, na komišanje kukuruza po kućama.

I na mobama i na prelima pored zajedništva ispoljava se isprepletanost rada, veselja i razonode. To nije sedenje u kafani uz alkohol, već druženje pri kome se i određen koristan rad obavlja.

I na mobama za nadnicu, između Prvog i Drugog svetskog rata, seoski rad je uvek u grupi, a grupa većinom čini vedru atmos­feru, tako da uveče, kada se iz livada sa rada pođe kući, dolovi odjekuju od pesme i šale mladih.

Postojao je običaj, po rečima Miloša Mirosavića, da ljudi pri setvi žita vežu crveni konac na prst desne ruke, domali ili sred­nji, nikad na kažiprst. Nismo našli tumačenje simbolike ovog čina, ali pretpostavljamo da je taj konac trebalo da zaustavi negativnu energiju iz ruke da ne ode u zrno koje se seje (ruč­no i svako kroz ruku prođe).

Navedimo još neka svedočenja Miloša Mirosavića o verovanjima, običajima koja otkrivaju moć zapažanja prirodnih pojava u naših ljudi:

  • Prema pravcu iz koga se čuje grmijavina prema selu prvi put u godini, obično u leto, seljaci pretpostavljaju kakva će godina biti. Ako zagrmi od istoka, biće sušna godina;
  • Ako zagrmi od zapada, pa se težak crni oblak pojavi, biće teška i gradobitna godina;
  • Ako se pri zalasku Sunca pojave sunčići (male duge u tri boje kraj sunca) sa istočne strane, oni slute na sušu;
  • Prvi iver kod sečenja badnjaka se donosi kući i drži se pod karlicom za mleko, da bi se "dobro sirilo i održavalo".

(Iz knjige "Drlupa")

.........

Natura broj 9 (oktobar 1996)

Natura Online (13.11.2009)