Narodni običaji i verovanja: grab, detelina i đurđevak

grab1 detelina-sa-4-lista djurdjevak

Za detelinu sa četiri lista se smatra da donosi sreću: pomoću nje se može otvoriti svaka brava, može se naći novac, imati sreća u lovu i uopšte. Ko bi našao četvorolisnu detelinu na Ivanjdan, razumeo bi i životinjski jezik. A takva detelina, po predanju, može se naći ovako...

Pripremio Dragan Đuranović

Na Đurđevdan se devojke kupaju na grabu ili ga jašu "da se momci grabe za njima", verovao je davno narod u Srbiji. I kravi, kojoj je trglo mleko, smatrali su naši preci, daje se grab zajedno sa mekinjama, kako bi se "dograbilo" mleko nazad.

Za detelinu sa četiri lista se smatra da donosi sreću: pomoću nje se može otvoriti svaka brava, može se naći novac, imati sreća u lovu i uopšte. Ko bi našao četvorolisnu detelinu na Ivanjdan, razumeo bi i životinjski jezik. A takva detelina, po predanju, može se naći ovako: ogradi se kornjačino gnezdo prutevima. Kad dođe kornjača i vidi da ne može unutra, ode nekud i pod jezikom donese detelinu sa četiri lista, dodirne njom ogradu i ona se - raspadne. Tad čovek treba da pritrči i otme detelinu kornjači (jer bi je ona posle upotrebe pojela). Ali, ta detelina se stavlja i na dlan: on se raseče, u njega se stavi detelina i čeka se da rana zaraste. Ko ima detelinu u dlanu, verovalo se, može otvoriti svaku bravu bez ključa.

Naravno, detelina sa četiri lista upotrebljavala se i u vrađbinama vezanim za ljubav: dva lista devojka namaže maslom, a druga dva medom, pa ih baci na dve strane puta kuda će proći momak. Kad prođe, ona ih opet sastavi i nosi sa sobom, pa će momak biti njen.

Magićnu snagu ima detelina i sa dva lista: ona pomaže da se zakopano blago podigne, a dobija se na gore pomenuti način.

Sreću donosi i detelina sa pet lista koja se nalazi tamo gde je vila pljunula, verovao je naš narod, a to se "dešava jednom u sto godina".

U staroj Srbiji verovalo se i da detelinu ne treba sejati o mladom mesecu, jer se od takve deteline nadima stoka. O mladom mesecu ne treba je ni kostiti, jer će stoka, dok je jede, biti slinava (da li je reč o slinavki?).

Narod je verovao i da je detelina lek od zmijskog ujeda, a tej (čaj) od deteline treba da piju žene koje nemaju menstruaciju.

Đurđevak se uoči Đurđevdana nabere, pa se ujutru, pre sunca, sasuši i strlja, i onda se šmrče protiv kijavice.

Šta su naši preci mislili o endiviji, žalfiji i zovi, tek sledi...

Natura broj 10 (decembar 1996)

.........

LEGENDE O DETELINI SA ČETIRI LISTA

Jedna od poznatih legendi o ovoj biljci je da je Eva ponela sa sobom detelinu sa četiri lista kad je napuštala raj. Ipak, mnogo pre nego što se pojavila priča o Adamu i Evi, Druidi (starokeltski sveštenici) u Engleskoj su verovali da detelina sa četiri lista ima magijska svojstva. Jedno od tih verovanja bilo je da svako ko pronađe detelinu sa četiri lista, dobija sposobnost da vidi zla bića, pa da tako može da ih izbegne. Prema drugom tumačenju, za detelinu sa četiri lista verovalo se da donosi sreću zato što ona predstavlja krst, ali ne kao religijski simbol (jer se on u hrišćanstvu pojavio tek u trećem veku posle Hrista) nego kao Solarni ili Sunčev krst.

Naime, ljudi su nekada koristili Sunčev krst za orijentaciju: jedna prava linija krsta pokazivala je na mesto na kome Sunce izlazi ili zalazi (kao istok ili zapad), a druge dve pokazivale su sever i jug. Presek ovih linija činio je Solarni krst.

U stvarnosti, detelina sa četiri lista je, zapravo, kao i obična detelina, samo sa malo drugačijim genom koji određuje broj listova. Potražnja za ovim simbolom sreće danas je tako velika da su neke uzgajivačnice uspele da odgaje sorte deteline u kojima se ovaj promenjeni gen veoma često javlja, pa tako danas možete da kupite seme od njih i da tako imate celu baštu punu "sreće"!

(Izvor: www.karike.com)

..........

Natura Online (5.1.2010)