NOVE NEVLADINE INICIJATIVE U SRBIJI

Tražimo pravdu za ptice

Prepelica (Coturnix coturnix)

Palićka inicijativa objedinila je nevladin i vladin sektor u zahtevu za trajnu obustavu lova na grlice i prepelice. Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za šume odbija međutim da primeni i sprovede zakone Republike Srbije, čuvajući interese malobrojne grupe ljudi, a na štetu države i građana... 

Piše Jasna Jovićević, vođa projekta "Zvuk ptica" / Foto: J. Jovićević

Konferencije NVO Srbije za zaštitu ptica održana je na Paliću, 14. i 15. novembra, a organizovana je u okviru projekta pod nazivom "Zvuk ptica", koji sprovode tri nevladine organizacije iz Subotice, NVO Artrust, Riparia i AŠC.

Savetovanju na Paliću prisustvovali su predstavnici relevantnih NVO iz oblasti zaštite ptica, kao i NVO koje se bave zaštitom životne sredine, a svoje predstavnike su poslale i važne državne institucije i lovačka udruženja. Učesnici savetovanja su imali prilike da iznesu svoj stav o pravnoj inicijativi za zaštitu i trajni lovostaj na prepelicu i grlicu, a koja je podneta još u oktobru 2012. godine, ali i stavove  o problematici očuvanja biodiverziteta naše zemlje.

konferencija-nvo-srbije-za-zastitu-ptica

Prvi dan Konferencije bio je posvećen stvaranju zajedničke inicijative nevladinih organizacija u okviru koje su ove organizacije saglasne da je neophodna hitna obustava lova na grlice i prepelice zbog konstantnog opadanja brojnosti te dve vrste, kao i zajedničke akcije u zaštiti biodiverziteta, a posebno ornitofaune Republike Srbije.

Tokom drugog dana konferencije za stolom su se našli svi relevantni činioci iz oblasti zaštite životne sredine, kako iz vladinog, tako i iz nevladinog sektora, a po prvi put su u ovakve razgovore uključeni i lovci, koje je predstavljao Lovački savez Vojvodine. 

Učesnici diskusije su bili saglasni da broj prepelica i grlica činjenično opada i da se, posledično, obavezama iz zakonskih odredbi moraju preduzeti mere zaštite.

Inicijativu za obustavu lova na ove dve vrste podržali Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a inicijativu je pozitivno ocenilo i Ministarstvo  energetike, razvoja i zaštite  životne sredine. Izostala je podrška Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume, u čijoj je nadležnosti lovno zakonodavstvo koje takođe nalaže obustavu lova na svaku vrstu čija brojnost opada ili je brojnost bilo koje lovne divlje vrste  ispod ekomonskog kapaciteta lovišta.

Svi akteri Konferencije su se saglasili o neophodnosti nastavka dijaloga i saradnje svih subjekata koji su zainteresovani ili odgovorni za blagovremeno postupanje radi  zaštite prirode ili očuvanje stabilnih populacija divljih vrsta koje čine bogatstvo biodiverziteta Srbije.

zvuk-ptica-logo

 

 

 

 

 

Građani Srbije mogu podržati inicijativu putem online peticije za zabranu lova na prepelice i grlice na www.zvukptica.rs, koja ujedno predstavlja i prvu bazu zvukova ptica u našoj zemlji, a sadrži i edukativne interaktivne igrice za najmlađe.

Projektat "Zvuk ptica" se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Natura Online (3.12.2013)..