PTICE

Kamenjarke ili jarebice

(Alectoris)

jarebica-1

U Evropi žive tri vrste: južna, riđa i kamenjarka grivnja. Po čemu se razlikuju?...

Pripremio Tomislav Živkov / Foto T. Ž.

Južna kamenjarka 

Alectoris barbara (Bonnaterre)

 

Dužine je 33 centimetara. Lice, grlo i grudi su sivoplavi, kljun je crven, ogrlica kestenjastosmeđa sa belim prugama; na bokovima te jarebice su crno-bele pruge, a odozgo je smeđa kao srna.

Ima je na Sardiniji i na Gibraltaru. Živi na suvim obroncima s oskudnom vegetacijom. Nije selica i hrani se semenjem, lisnim izdancima, bobicama, puacima i drugim insektima.

Južna kamenjarka od trave, mahovine, zeljastog bilja i perja pravi gnezdo. Krije se u raznim udubljenjima i zaklonima od zaljastog bilja, korenja i stenja. Gnezdi se jedanput godišnje kada snese desetak jaja. Oglašava se "keke-lik" i "čuk-čuk-čuk-čukor".

Riđa kamenjarka

Alectoris rufa (Linne)

Kod ove jarebice grlo je belo sa crnom obrubom koji se prema dole rastvara u tamne pruge. Kljun i noge su joj crveni, bokovi su beli sa crnim prugama dok je odozgo crvenosmeđa. Dužine je 34 centimetara.

Rasprostranjena je u Španiji, Porugalu, na zapadu Francuske, na jugu Engleske, na obali Ligurskog mora, Korzici i Balearima.

Živi na suvom zemljištu sa šikarama, na livadama i po vinogradima. Nije selica.

Hrani se lisnim i cvetnim pupoljcima, semenjem, bobicama, paucima i drugim insektima. U udubljenju tla pravi gnezdo od malo travki gde snese 10-18 belkastih jaja sa malo crveno-smeđih pegica. Mladi pilići izlegu se za 23 dana. Oglašava se "ček-ček-ček-errr", a kada je uzbuđena "gok-gok-gok".

Kamenjarka grivnja

Alectoris graeca (Meisner)

Na grlu joj je bela pega s uskim crnim obrubom; odozgo je siva a odozdo svetla. Na bokovima ta jarebica ima vrlo tamne poprečne pruge. Dužine je 34 centimetara.

Ova jarebica nalazi se u Alpima, brdima srednje i južne Italije, Sicilije, Jugoslavije i Grčke. Voli suve i stenovite predele sa malo vegetacije. Nije selica.

Hrani se semenjem, lisnim izdancima, bobicama, raznim bubicama i paucima.

U zaklonu od stenja, korenja i bilja pravi gnezdo od trave, mahovine, zeljastog bilja i perja. Gnezdi se dva puta, od maja do juna, snese 8-12 belkastih jaja sa crvenosmeđim tačkama i pegicama. Mladi se izlegu za 24-26 dana, a posle 20 dana napola se osamostale. Ova jarebica oglašava se: "vit-vit-vit", a u uzbuđenju "piči-i".

Natura broj 3 (maj 1996)

Natura Online (17.5.2009)