PTICE NAŠIH KRAJEVA

Fazan

Phasianus colchicus (LINNE) 

Mužjak je vrlo šaren, glava i vrat su tamno zeleni a prstenasti fazan ima uzan beli okovratnik i krug oko oka mu je skarletno crven. Ženka je smeđa sa tamnim pegama. Rep joj je kraći nego kod mužjaka. Mužjak se oglašava sa promuklim "gerr-gek" dok ženka kokodače.

Pripremio Tomislav Živkov

Veličine je otprilike kao domaća kokoška; mužjak je vrlo šaren, glava i vrat su tamno zeleni; prstenasti fazan ima uzan beli okovratnik; krug oko oka je skarletno crven. Ženka je smeđa, sa tamnim pegama, rep joj je kraći nego kod mužjaka. Mužjak je dužine 89, a ženka 64 centimetara.

Fazani su rasprostranjeni u gotovo celoj Evropi. Nema ih u Portugalu, Norveškoj, severnoj Švedskoj, Finskoj, Islandu, severu Rusije, Sardiniji, južnoj Italiji i Grčkoj.

Životni prtostor su mu polja i rubovi šuma obrasli grmljem. Voli i kukuruzišta. Nije selica.

Hrani se semenjem, delovima biljaka, žitom, bobicama, insektima, crvolikim životinjicama, puževima...

Od travki, perja i lišća pravi gnezdo u udubljenju tla, gnezdi se jedanput godišnje od maja do juna. Ženka snese 10-12, ređe 6-18 sjajnih maslinastosmeđih do maslinastosivih jaja i na njima leži 24-25 dana. Mladi se osamostaljuju sa 21-28 dana.

Mužjak se oglašava sa promuklim "gerr-gek" dok ženka kokodače.

Natura broj 3 (maj 1996)

Natura Online (17.5.2009)