ponedeljak, jul 04, 2022

 

ZAŠTO SE KOKE NE KUPAJU U VODI?

Jeste li znali...

...da se koke (Gallinacei) kao što su kokoške, fazani i prepelice nikada ne kupaju u vodi. One i njihovi srodnici više vole "kupanje" u pesku ili u prašini. Vrabac koristi oba načina pa se kupa i u prašini i u vodi.

Pripremio Dušan Marinović

 

PTICE NAŠIH KRAJEVA

Fazan

Phasianus colchicus (LINNE)

fazan-muzjak_1  fazan-zenka_1 

Mužjak je vrlo šaren, glava i vrat su tamno zeleni a prstenasti fazan ima uzan beli okovratnik i krug oko oka mu je skarletno crven. Ženka je smeđa sa tamnim pegama. Rep joj je kraći nego kod mužjaka. Mužjak se oglašava sa promuklim "gerr-gek" dok ženka kokodače.

Pripremio Tomislav Živkov

 

PTICE

Kamenjarke ili jarebice

(Alectoris)

jarebiica-1a

U Evropi žive tri vrste: južna, riđa i kamenjarka grivnja. Po čemu se razlikuju?

Pripremio Tomislav Živkov