NEDOUMICA OKO RIBOLOVNE DOZVOLE

Dozvole na poček

Da podsetimo da je dozvola za rekreativni ribolov jedinstvena za sve članove iznad 14 godina i za sve kategorije, žene, omladinci, penzioneri...

Piše Dušan Stanojević

Tri kragujevačke organizacije sportskih ribolovaca "Bagremar", "Šumadija" i "Magma", članice Saveza ribolovaca Šumadijskog okruga, na sastanku održanom 23. novembra, razmatrajući probleme vezane za ribolovačke dozvole za 2010. godinu, donele su zaključak da članarina bude jedinstvena u svim OSR i da iznosi 500 dinara.

Dogovorili su se, takođe, da dozvole ne distribuiraju pre nego što stigne odgovor od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, na kojim vodama (1/3 teritorije Srbije) se mogu tražiti doplatne dozvole pored jedinstvene koja važi na dve trećine teritorije.

Treba rešiti i druge nedoumice specifične za Kragujevac. Jedinstvena dozvola će se za 2010. godinu distribuirati u mestu prebivališta, pa će ih tako u Kragujevcu prodavati korisnik ribarskog područja "Moravacentar", kome će ići i celokupan iznos, jer mu teritorijalno pripada. Jezero Gruža je destinacija najvećeg broja kragujevačkih ribolovaca, a njime gazduje korisnik "Jugo-zapad", koje mu po slivu pripada i od kragujevačkih dozvola nema nikakve vajde.

Pitanje kragujevačkih ribolovaca je kakav onda interesa ima ovaj korisnik da nastavi da čuva jezero Gruža, kao što je to činio sa brojnom ribo-čuvarskom službom u poslednje dve godine. Predlog je da treba pogledati statistiku učlanjivanja kragujevačkih ribolovaca u prethodne dve-trigodine, jer im je cilj da Gruža i dalje bude čuvana u meri kao u prethodne dve godine.

Da podsetimo da je dozvola za rekreativni ribolov jedinstvena za sve članove iznad 14 godina i za sve kategorije (žene, omladinci, penzioneri) je 4.600 dinara (ukupno sa članarinom 5.100 dinara) i važi na svim ribolovnim vodama Republike Srbije (ako se negde ne traži doplatna dozvola).

Dozvola se može kupovati isključivo u OSR-a u mestu prebivališta. Jedna polovina iznosa se mora uplatiti prilikom učlanjenja, a ostatak na pet mesečnih rata za one koji se učlane do 1. aprila 2010.

.........

Glas javnosti (6.12.2009)

Natura Online (7.12.2009)